TPTES: strejkunderstöd

Information om strejkunderstöd

SuPer betalar strejkunderstöd till medlemmar som deltar i strejken. Strejkunderstöd kan sökas endast av sådan SuPermedlem som vid tidpunkten för strejken var anställd vid en arbetsplats som var föremål för strejk, och som deltog i strejken.

Att du deltog i strejken bevisar du i samband med ansökan med hjälp av ett intyg över inkomstbortfall. Detta intyg kan vara till exempel en lönespecifikation, ett foto på förverkligat arbetsschema eller ett intyg som arbetsgivaren skriver på din begäran. Av intyget ska framgå att du har strejkat och det ska bifogas till din ansökan. En ansökan om strejkunderstöd måste alltid motiveras. 

För att få strejkunderstöd ska du uppfylla följande villkor: 

 • Du ska ha blivit medlem innan strejken började och åtminstone den första medlemsavgiften ska vara erlagd innan strejkunderstöd betalas ut. 
 • Också för ”gamla” medlemmar ska medlemsavgifterna vara betalda. 
 • Medlemmen ska agera i enlighet med SuPers beslut och direktiv. 
 • Intyg över inkomstbortfall ska bifogas till ansökan om understöd. Som intyg duger till exempel lönespecifikation eller löneintyg, ett intyg du ber arbetsgivaren skriva ut eller ett foto på intra/förverkligat arbetsschema. Av intyget måste framgå att du har strejkat. 

Strejkunderstödets storlek och frågor att beakta

 • Strejkunderstödet är 140 euro/dag och kan sökas endast för de dagar för vilka arbetstagaren inte har haft löneinkomst av en arbetsgivare som är föremål för strejk och då arbetstagaren inte har utfört lönearbete för annan arbetsgivare. 
 • Strejkunderstöd kan ansökas från och med första vardagen efter strejkdagarna. 
 • Strejkunderstöd är enligt lag skattepliktig inkomst till den del det överstiger 16 euro per dag (inkomstskattelagen 88 §). 
 • Av strejkunderstödet på 140 euro får du 77 euro per dag i handen, efter förskottsinnehållning enligt inkomstskattelagen 88 § och Skatteförvaltningens beslut. SuPer uppbär och redovisar skatten till skattmasen. För mycket inbetalad skatt återbetalas som skatteåterbäring. 
 • Strejkunderstöd betalas ut en gång i veckan. Utbetalningen kan härvid dröja mer än en vecka, det gäller att ha tålamod.  
 • Om du anslöt dig som medlem strax före strejken ska du observera att du kanske inte kan ansöka om strejkunderstöd inom utlovad tid, vilket kan bero på att vi inte har hunnit handlägga din medlemsansökan. 
 • Ansökan om strejkunderstöd ska lämnas in senast 3 månader efter avslutad strejk.   

Vid behov kan du kontakta strejkunderstod@superliitto.fi  

Instruktioner för ansökan om strejkunderstöd

1.   Ansökan om strejkunderstöd görs i tjänsten lakkoavustus.fi. 
2.   Tjänsten finns på adressen https://SuPer.lakkoavustus.fi/hakemus
3.   Webbsajten använder sig av stark identifiering (bankkoder). Klicka ”Siirry tunnistautumaan”. 
4.   Välj identifieringsmetod i menyn och logga in så kommer du till vyn för sökande; där ser du alla aktiva strejker. 
5.   Klicka ”Hae avustusta” under den strejk som du deltog i. 
6.   Fyll i ansökan: 

 • Skriv in dina kontaktuppgifter, din arbetsplats och ditt bankkonto. 
 • Välj de dagar då du strejkade (och varken fick lön av din arbetsgivare eller arbetade för någon annan arbetsgivare).  
 • Bifoga ett intyg över inkomstbortfall till din ansökan. Som intyg duger till exempel lönespecifikationen eller löneintyget, ett intyg du ber arbetsgivaren skriva ut eller ett foto på intra/förverkligat arbetsschema. Av intyget måste framgå att du har strejkat. 
 • Försäkra att det du uppgett är sant genom ett krux i boxen längst ner. 

7.   Kolla noggrant att allt stämmer och spara din ansökan genom att klicka på ”Tallenna hakemus”. 
8.   Nu kan du logga ut. 
9.   En sparad ansökan kan inte ändras. Om du vill ändra något ska du radera den gamla ansökan och göra en ny: 

 • Följ punkterna 2–5 och öppna din ansökan i punkt 5. Klicka därefter på knappen ’Poista hakemus’ längst ner på sidan. 
 • Gör därefter en ny ansökan genom att på nytt logga in i systemet och upprepa punkterna 2–8. 
 • Du kan radera din ansökan så länge den är öppen i systemet. När en ansökan är godkänd kan den inte längre raderas. Var alltså omsorgsfull när du fyller i din ansökan och be vid behov förbundet om mer information. 

10.   När din ansökan är godkänd betalas understödet automatiskt ut till det bankkonto du har uppgett. Du får inget särskilt meddelande om godkännandet.  

Tilläggsfrågor om strejkunderstödet kan skickas till adressen: lakkoavustus@superliitto.fi   


Vanliga frågor

Omfattas jag av strejken? 

I första hand är det bäst att fråga din förtroendeman.  

Varför tillåts jag inte ansöka om understöd? 

Detta kan bero på att systemet inte ännu har öppnat för ansökan för den strejk det gäller. Strejkunderstöd ska kunna sökas på strejkens sista dag eller följande dag. Vänta alltså tills strejken är slut. 

Jag kan inte ändra i min ansökan? 

En ansökan kan inte ändras utan du måste radera den och göra en ny. Om du inte kan radera din ansökan betyder det att den redan är godkänd. Läs instruktionerna noga innan du ansöker. Om din ansökan innehåller felaktigheter ska du kontakta lakkoavustus@superliitto.fi 

Mer information: lakkoavustus@superliitto.fi 
Svarstiden är 1–3 vardagar.