19.3.2020

Förhandlingsorganisationerna KoHo och TSN för den kommunala respektive privata sektorn inom social- och hälsovården går samman

Framdeles förs förhandlingarna för såväl den kommunala som den privata sektorn under en och samma förhandlingsorganisation. Ändringen är ägnad att göra intressebevakningen mer enhetlig och starkare.

Den nya förhandlingsorganisationen kallas Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovårdsbranschen Sote rf och den inledde verksamheten onsdagen den 18 mars. I fortsättningen ersätter den såväl Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf som Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf inom den privata sektorn. Alla tidigare förbund, dvs. SuPer rf, Tehy rf, Erto rf och SPAL rf, i förhandlingsorganisationerna är medlemsorganisationer i Sote rf.

Den enda ändring som reformen för förhandlingsorganisationerna medför för medlemmarna och de aktiva är att namnet ändras. Fusionen av förhandlingsorganisationerna har inte någon effekt på tjänsterna för medlemmarna och de aktiva, ställningen för förtroendemän inom förbunden eller på någon annan verksamhet.

Förbunden motiverar fusionen med social- och hälsovårdsreformen och med de strukturreformer som avsevärt ändrar arbetsgivarorganisationerna och verksamhetsmiljön för de som arbetar inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och räddningsväsendet.

– Medlemmarnas mobilitet mellan den privata och den offentliga sektorn ökar och samarbetsavtal av olika slag gör gränsen mellan sektorerna dunkel. För att trygga medlemmarnas intressen och rättigheter krävs i framtiden allt mer lättrörligt och tätare samarbete och beslutsfattning i frågor gällande den privata och offentliga sektorn.

Sote rf verkar inom den offentliga och privata sektorn som förhandlingsorganisation för fackförbunden för utbildad personal inom social-, hälso-, fostrings- respektive räddningsbranschen och främjar fackförbundsmedlemmarnas  rättsliga, lönemässiga och sociala intressen. Syftet med förhandlingsorganisationen är även att bevaka och förbättra intressena visavi arbetsförhållandet för arbetstagarna på privata samfund inom hälsoservice- och socialbranscherna.

Mer information:

Kommunsektorn:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Direktören för brandmannaförbundet Palomiesliitto Kim Nikula, tfn 040 716 1805
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi tfn  050 346 0847
SuPers intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492

Privata sektorn:
Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230
SuPers förhandlingschef för privata sektorn Pia Zaerens, tfn 09 2727 9163
ERTO:s intressebevakningschef Saara Arola, tfn 09 6132 3233