13.3.2024

Rösta i förbundsmötes- och representantskapsvalet 20.3.–8.4. – Samtidigt deltar du i utlottning!

Röstningstiden i förbundsmötes- och representantskapsvalet är 20.3.–8.4. Påverka i valen och rösta antingen elektroniskt eller per post.

I SuPer har medlemmarna makten. I valet väljer medlemmarna nya SuPer-beslutsfattare för perioden 2024–2028.

Valmaskinen öppnar 15.3.

Du kan bekanta dig med kandidaterna i valmaskinen innan röstningen börjar. Valmaskinen hittar du här.

Om du kandiderar har du fått vinkar till valarbetet och instruktioner när valmaskinen ska vara ifylld.

Den elektroniska röstningen inleds 20.3. kl. 00.01 och det går smidigt att rösta via SuPers webbplats www.superliitto.fi där du hittar en röstningsknapp. Du loggar in i valsystemet med dina egna bankkoder eller med ditt mobil ID. Den elektroniska röstningen avslutas 8.4. kl. 23.59.

Du kan också rösta per post. Kandidatlistan för den egna valkretsen, instruktioner och röstsedel skickas till alla röstberättigade medlemmar per post. Följ instruktionerna och posta röstsedeln i god tid, så att den säkert hinner fram i tid.  Röstsedeln ska postas senast 8.4. då valet avslutas. 

Alla som röstar deltar i utlottning

Det lönar sig alltid att rösta: du kan både påverka och vinna. Alla som röstar i valet antingen elektroniskt eller per post deltar automatiskt i utlottningen. Det räcker alltså att du röstar för att delta i utlottningen.

Bland alla som röstat i valet lottar vi ut tre semesterveckor i SuPers semesterbostäder, två presentkort för elektronik värda 300 euro och SuPer-produkter.

Semesterveckorna som utlottas:

  • Vuokatti (Koivu) vk 37
  • Vuokatti (Koivu) vk 39
  • Puumala (Pikku-Äimä) vk 34 

Puumala (Pikku-Äimä)


Vuokatti (Koivu)

Utlottningen sker elektroniskt efter rösträkningen och vinnarna meddelas personligen.

Valinfo på svenska www.superliitto.fi/forbundsmote


Påverka i valen och använd din rösträtt!

  • Rösta antingen elektroniskt eller per post. Du kan bara rösta en gång.
  • Om du har röstat både elektroniskt och per post noteras den röst som först registrerats i valsystemet.
  • Alla som röstat deltar automatiskt i utlottningen av priserna.
  • Utlottningen är säker och äventyrar inte valhemligheten. Röstar du elektroniskt identifierar det elektroniska valsystemet att du har röstat men kan inte koppla ihop den givna rösten med dig. Vid poströstning kan man med hjälp av den personliga koden på returkuvertet kontrollera om du röstat men inte vem du röstat på. Användning av koderna hotar alltså inte valhemligheten.