Valinfo på svenska

I SuPer är det du som påverkar beslutsfattandet

Förbundsmötet är den viktigaste beslutsfattaren på SuPer. Förbundsmötet väljer bland annat förbundets ordförande och bestämmer om riktlinjerna för verksamheten för den kommande förbundsmötesperioden. Förbundsmötet sammanträder nästa gång 29.–30.5.2024.

Före mötet förrättas två viktiga val. I dessa val kan du som medlem vara med och välja förbundsmötesrepresentanter, medlemmar till representantskapet samt kandidater till förbundsstyrelsen.

Du kan även själv ställa upp som kandidat till beslutsfattare! 


Förbundsmötesvalet syns i SuPers kanaler – häng med, använd din makt och påverka!

Förbered dig för valet redan nu:

  • Kolla i Oma SuPer att du har ett giltigt medlemskap och att dina medlemsuppgifter är uppdaterade.
  • Håll koll på webbplatsen, SuPer-tidningen och förbundets sociala mediekanaler för mer information om valet.
  • Prata om valet på din arbetsplats och i din fackavdelning. 

Kandidatnominering för förbundsstyrelsevalet startar på hösten

På hösten 2023 startade kandidatnominering för förbundsstyrelsevalet då fackavdelningarna i höstmöten nominerar sina kandidater. I valkretsmötena i början av år 2024 väljer man valkretsarnas gemensamma kandidater. Det slutgiltiga valet av förbundsstyrelseledamöter med suppleanter gör förbundsmötet i maj 2024.

Lär dej känna SuPers ordförande och vice ordförandekandidater

En av de viktigaste uppgifterna på årets förbundsmöte är att välja ny ordförande och vice ordförande för SuPer. Det finns tre kandidater till ordförande: Anne Heiskanen, Päivi Inberg och Harri Järvelin. Och en vice ordförandekandidat: Hanna Jokinen.

Läs mer på SuPers webbsida om kandidaternas tankar angående SuPers största utmaningar för nästa fyraårsperiod. 

Kom och lyssna på ordförande- och vice ordförandekandidaterna på webbseminariet och evenemangen som ordnas i mars–april. Under evenemangen presenterar kandidaterna sig själva och delar med sig av sina tankar och mål som SuPers framtida ordförande.

Se alla evenemangstider och platser på SuPers webbsida. Registrering i Oma SuPer.

Valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet förrättas på våren

Senare på våren 2024 väljer man förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet vid samma val. Förbundsmötet sammanträder 29.–30.5.2024.

I SuPer påverkar du – använd din makt i ditt eget förbund!

#superliitto #supervaalit


Läs mera