Valinfo på svenska

I SuPer är det du som påverkar beslutsfattandet

Förbundsmötet är den viktigaste beslutsfattaren på SuPer. Förbundsmötet väljer bland annat förbundets ordförande och bestämmer om riktlinjerna för verksamheten för den kommande förbundsmötesperioden. Förbundsmötet sammanträder 29.–30.5.2024.

Före mötet förrättas två viktiga val. I dessa val kan du som medlem vara med och välja förbundsmötesrepresentanter, medlemmar till representantskapet samt kandidater till förbundsstyrelsen. Du kan även själv ställa upp som kandidat till beslutsfattare! 


Valresultatet har publicerats

Förbundsmötesvalet är nu över och SuPers förbundsstyrelse har bekräftat valresultatet i sitt möte 19.4.

Valresultatet hittar du här 

Enligt valordningen väljs förbundsmötesrepresentanterna och medlemmarna till representantskapet direkt på basen av jämförelsetalet. Suppleanterna däremot väljs i första hand från samma valförbund som de ordinarie medlemmarna även om det i valkretsens andra valförbund finns kandidater med större jämförelsetal. Förstå då om det i valförbundet inte finns tillräckligt med kandidater till både ordinarie och suppleanter väljs suppleanterna direkt på basen av jämförelsetalet. Om en ordinarie invald ger upp sin plats väljs den kandidat i samma valförbund som har näst största jämförelsetal. Om det i samma valförbund finns kandidater dom har fått samma mängd röster har deras inbördes ordning lottats maskinellt.

Varma gratulationer till alla invalda!


Lär dej känna SuPers ordförande och vice ordförandekandidater

En av de viktigaste uppgifterna på årets förbundsmöte är att välja ny ordförande och vice ordförande för SuPer. Det finns tre kandidater till ordförande: Anne Heiskanen, Päivi Inberg och Harri Järvelin. Och en vice ordförandekandidat: Hanna Jokinen.

Läs mer på SuPers webbsida om kandidaternas tankar angående SuPers största utmaningar för nästa fyraårsperiod.  

#superliitto #supervaalit


Förbundsmötes- och representantskapsvalet 20.3.–8.4. – Alla som röstar deltar i utlottning

Bland alla som röstat i valet lottar vi ut tre semesterveckor i SuPers semesterbostäder, två presentkort för elektronik värda 300 euro och SuPer-produkter. Semesterveckorna som utlottas: Vuokatti (Koivu) vk 37, Vuokatti (Koivu) vk 39, Puumala (Pikku-Äimä) vk 34. Läs mera 


Läs mera