Den nationella närvårdardagen 2023

Nationella närvårdardagen firas igen den 27 januari

SuPer gratulerar alla närvårdare, och alla som studerar för att bli närvårdare, med en inbjudan till att fira dagen i form av ett webbinarium.

Slut upp fredagen den 27 januari med början kl. 13.

Evenemanget är öppet för alla. Läs mera (på finska) här


Nationella närvårdardagen gör utbildningen allmänt känd

SuPer vill med temadagen dels ge publicitet för närvårdarens yrke, utbildning och breda arbetsbeskrivning, dels stärka superfolkets vi-känsla.

Närvårdaren har yrkesutbildning inom social- och hälsovården

En närvårdare arbetar med barn, vuxna och äldre, överallt där människor får vård och hjälp.

Närvårdarens arbete är krävande klient- och patientarbete nära den som får vård och hens anhöriga. Arbetet utförs på en grundval av bred kunskap och med stöd av goda färdigheter i interaktion med alla sorters människor.

För att utföra sitt arbete måste närvårdaren känna till den lagstiftning som reglerar yrket, ständigt uppdatera sin yrkesskicklighet och aktivt utveckla sitt eget arbete och arbetssätt.

Läkemedelsvården ingår i den yrkesskicklighet som närvårdaren ska se till att underhålla. Arbetets kärna är tryggad klient- och patientsäkerhet.


SuPer är närvårdarens eget förbund

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer fokuserar på att bevaka närvårdarnas och primärskötarnas professionella och avtalsmässiga intressen. Förbundet grundades 1948 och är Finlands största fackförbund för dem som på andra stadiet har avlagt examen i social- och hälsovård och utbildning och handledning.

Inte medlem? Anslut dig till SuPer nu! »