4.1.2023

Kolumn: Uppskatta din yrkesskicklighet och njut av resultatet av ditt arbete

Ett nytt år börjar och det är fullt av hopp och löften. Många ger nyårslöften och det är härligt. Vissa lyckas hålla dem, vissa inte, men det bästa med löftena är att de visar att det finns en tro på framtiden. De största och svåraste löften är de där vi själva lovar att vara delaktiga, och ändra något.

Jag tycker att i år ska vi alla lova att vi får mer ut av vårt arbete. Tänk hur viktiga vi är för de människor som vi tar hand om och hur många arbetskamrater är nöjda för vårt smidiga samarbete. Låt kompetensen, den fantastiska yrkesskickligheten och arbetets resultat motivera oss att nå allt högre höjder. I år tänker vi inte låta någon underskatta vår yrkeskompetens utan tvärtom lyfter vi själv fram den. När vi med denna attityd går mot det nya året, vinner vi mycket på det.

Det nya året kommer med många förnyelser och ingen av oss vet ännu inte hur det kommer att gå. Faktum är att det behövs fler vårdare än det finns tillgång till. Säkert är också att arbetskraftsinvandring ökar och det bästa vore om de ville stanna. Kan vi hjälpa på något sätt i detta? Det är brist på kompetenta arbetskamrater. Vi kommer även att få nya inhemska studenter och här finns det också möjlighet att få nya arbetskamrater.

En student som på praktikplatsen tas väl emot, har en bra handledare och handledning, är alltid en potentiell arbetskamrat. När en ny arbetskamrat får en bra introduktion vill hen ofta också stanna. Mitt i denna vårdarbrist är det viktigt att komma ihåg sin egen yrkesidentitet och den fantastiska kollegialiteten som kompetensen ger.

I vårt arbete är det handledning och introduktion av en student eller ny arbetskamrat en viktig del av vår yrkeskompetens. Handledarna har ett stort ansvar men det går inte att handleda ensam utan även arbetsgivaren måste ta ansvar och ge handledningen tid. Vi har pratat om det här i åratal och ibland känns det som om man talar för döva öron. Här måste det bli ändring. Vi gör det själv! I Finland finns ett bra uttryck: Ingen ska lämnas efter. Vi lämnar inte en student eller ny arbetskamrat att klara sig själv i detta krävande yrke. Kräv tid för handledning och introduktion, och vi gör det alla tillsammans, inte ensamma.

Ett nytt år, förnyelser, hopp och löften skapar möjligheter att förändra något hos en själv och på så vis vara en del av förändringen i hela arbetsplatsen, vilket är nödvändigt. Mycket förändras runt om oss, men inte vårdens etos. Att vårda, rehabilitera, handleda och uppfostra är ett fantastiskt arbete. Vårdarbete, oavsett var det än sker, kräver yrkeskompetens. Den kommer inte av sig själv utan genom utbildning, handledning och inövning. Allt detta påverkar hur mycket du får ut av ditt arbete. Vi vet att detta arbete är fantastiskt och belönande på många olika sätt. Vi gör det också synligt.

Hälsningar,

Silja