1.2.2023

Kolumn: Vad är det som lockar i yrket?

Många ställer frågan, och ibland på goda grunder: vad är det som lockar i närvårdarens yrke, vad är dess attraktionskraft?

Jag tycker att svaret är uppenbart: arbetets mångsidighet och medmänsklighet. I vilket annat yrke kan man arbeta på så många olika arbetsfält som i närvårdarens yrke? Det är ingen kliché att säga att närvårdaren är en kompetent yrkesperson inom social-, hälso- och pedagogikbranschen. När man sedan lägger till alla andra möjligheter som yrkesexamen bidrar till så får du svaret på frågan om attraktionskraften.

Närvårdarens arbete är ett arbete från en människa till en annan människa. Tekniken kan inte ersätta det men hjälper mycket. När ramarna är på plats blir arbetet ännu bättre. Närvårdarens arbete kräver yrkeskompetens som man får genom examen, och den får man genom studier och utbildning på arbetsplatsen.

När det kommer nya studenter till arbetsplatser ska de tas emot väl. Studenterna är vårt yrkes framtid och det är alltid bra att satsa på dem. Ofta är det stressigt på arbetet, det är brist på personal och det finns mycket att göra men vi ska ändå ta tid för att lära upp studenterna. Den tiden får vi tillbaka mångfaldigt i form av en ny arbetskamrat. Vi måste få den tid som arbetshandledningen kräver för det är arbetsgivarens skyldighet att ge oss den tiden. Det är för allas bästa eftersom även arbetsgivarna föredrar yrkeskompetenta personer.

Av någon anledning finns det en uppfattning att studenter är självgående i allt de företar. Det är de inte. Studenterna måste ha någon att ställa frågor till, om  de har förstått saken rätt och varför gör man vissa saker som man gör. Arbetsplatshandledaren har ett stort ansvar. När den erfarna och studenten pratar med varandra möts den nya och gamla kunskapen. Det är då som samarbetet är som bäst.

Numera finns det inom branschen många studenter med läroavtalsutbildning. Situationen för dem är något annorlunda eftersom de är läroavtalsstudenter i arbetsavtalsförhållande. Då är arbetsgivaren ansvarig för vad studenten gör. Både studenten och handledaren måste vara uppmärksamma och kräva rättigheter även för studier. Kärntanken med läroavtalsutbildning är en mäster-gesäll-modell där närvårdaren som ansvarar för studentens inlärning måste ha en tät kontakt med läraren som har ansvar för utbildningen. Arbetsgivarna måste förstå hur krävande arbete handledningen är.

Oavsett till vilken studiekategori arbetsplatsens studenter tillhör så måste vi hålla en bra standard i utbildning och kompetens. Studentens trygghet är en bra och kvalitativ undervisning med vilken man uppnår en bra yrkeskompetens. Det har betydelse när studenten så småningom blir en yrkeskompetent arbetskamrat. Det sporrar utvecklingen av kunskap och yrkeskompetens. Arbetsgivaren måste ge handledaren möjlighet till kvalitativ handledning oavsett studentens status. Endast på detta sätt får vi yrkeskompetenta nya arbetstagare.

Hälsningar,
Silja