13.6.2023

SuPer: Avtalslösning för den privata socialservicebranschen – lösningen leder till betydliga förbättringar i den utbildade vårdpersonalens lönesättning

Förhandlingsresultatet för den privata socialservicebranschens (SOSTES) kollektivavtal har godkänts av SuPers och de övriga förhandlingsparternas beslutande organ. Effekten av lönehöjningen är för merparten av den utbildade vårdpersonalen, såsom närvårdarna, totalt 14,2 procent och kumulativt 14,7 procent. Förutom de allmänna höjningarna och tabellhöjningarna inkluderar lösningen bland annat utbetalningen av en engångsrat om 470 euro för samtliga och förbättringar av arbetsförhållandena. Avtalsperiodens längd är 1.5.2023–31.12.2025.

Förhandlingsresultatet nåddes den 8.6.2023. Det är fråga om ett resultat av förhandlingar mellan arbetsgivarförbundet och arbetstagarnas fackföreningar, inte riksförlikningsmannens förlikningsförslag.

- Lönehöjningarna i den privata socialservicebranschens kollektivavtal var historiskt höga och överträffade med råge arbetsgivarsidans hårt kontrollerade s.k. allmänna linje. Så här höga kumulativa ökningar har aldrig tidigare uppnåtts inom avtalsbranschen. Efter en lång period av hårda förhandlingar resulterade stridsåtgärderna slutligen i en lösning som uppfyllde målen för förhandlingarna, berättar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola. - Lösningen kommer att förbättra den privata socialservicebranschens drag- och hållkraft, och arbetet fortskrider.

En engångsrat om 470 euro betalas år 2024 ut till alla som omfattas av SOSTES. Dessutom erhåller de som arbetar inom småbarnspedagogiken år 2025 en separat engångsrat om 150 euro, för att stödja småbarnspedagogikens hållkraft. De som arbetar inom socialtjänsten erhåller en lokal rat om 0,7 procent, för att främja välfärdsområdenas dragkraft. De allmänna höjningarna ökar förutom personliga löner och tabellöner dessutom samtliga lönetillägg.

Minimitabellönen för närvårdare höjs med 12,7 procent, plus en engångsrat om 1,3 procent (470 euro) och en lokal rat om 0,7 procent, dvs. totalt 14,7 procent. Inom den privata socialservicebranschen kommer de kumulativa ökningarna att gälla merparten av närvårdarna, eftersom majoriteten av arbetstagarna betalas löner enligt minimilönetabellen. Under avtalsperioden omfattas cirka 90 procent av de anställda av dessa. Med beaktande av hela avtalsbranschen överstiger lönehöjningarnas totala kumulativa lönehöjningseffekt för avtalsperioden 13 procent.

Exempel: Under avtalsperioden höjs minimitabellönen för närvårdare, exkl. tilläggsarvoden och med 11 års arbetserfarenhet, från cirka 2 319 euro till 2 612 euro (12,7 procent). Övriga ovan nämnda löneposter tillkommer.

Lösningen innehåller förbättringar som ökar välbefinnandet i arbetet, såsom åtgärdande av den ogrundade uppdelningen av semestrar och ändringar i skiftlistor. Dessutom enades man om ett projekt för att utveckla den privata socialservicebranschens drag- och hållkraft, som inrättades istället för den tidigare arbetsgruppsposten med syfte att minska löneskillnaderna. Genom utvecklingsprojektet säkerställer parterna motiverande och konkurrenskraftiga löner för den privata socialservicebranschen och utvecklar andra drag- och hållkraftsfaktorer för att säkerställa kompetent arbetskraft.

Förtroendepersoners, huvudförtroendepersoners och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden höjs med 13 procent från och med den 1.9.2023. Nivåerna för nödarbete och språktillägg höjs med 13 procent från och med den 1.9.2023.

Förhandlingar pågick sedan slutet av januari och för att påskynda förhandlingarna utfärdade SuPer och andra fackföreningar utöver riktade strejkvarsel ett förbud mot övertid och skiftbyten, ansökningsblockad och förbud mot inhopp för hela avtalsbranschen. Arbetskonflikten avslutades i och med förhandlingsresultatet den 8.6.2023. De strejker som utlysts att börja den 19.6. och den 20.6. avbröts omedelbart efter att avtalslösningen accepterades.

Mer information om de avtalsenliga löneökningarna bifogas.

SuPer tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal med Välmåendebranschen HALI rf. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, där Sote rf representerar majoriteten. SuPer är det största fackförbundet för anställda inom den privata socialservicebranschen.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085

Bilaga 1: Avtalsenliga löneökningar