30.5.2023

SuPer: Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyten fortsätter inom den privata socialservicebranschen

Det förbud mot övertidsarbete och skiftbyten som utlysts av SuPer, Tehy och Erto (Sote rf) fortsätter inom hela den privata socialservicebranschen. Förbudet mot övertid och skiftbyten började den 2.5.2023 kl. 13.00 och upphör den 14.6.2023 kl. 15.00. Vid behov kan stridsåtgärder därefter återupptas. Förbudet påverkar bland annat företag inom vårdsektorn, hemtjänsten och småbarnspedagogiken.

Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift gäller alla medlemmar som omfattas av den privata socialservicebranschens kollektivavtal (SOSTES). Under förbudet mot övertid och byte av arbetsskift arbetar förbundens medlemmar som vanligt enligt på förhand fastställda skiftslistor, men arbetar inte övertid eller byter arbetsskift.

SuPer har också utfärdat strejkvarsel för enskilda arbetsplatser inom den privata socialservicebranschen. Varslet som utfärdades den 16.5. omfattar vissa företag för småbarnspedagogik i Nyland och Egentliga Finland samt vissa barnskyddsenheter. Strejkvarslet som utfärdades den 17.5. omfattar också vissa enheter för serviceboende med heldygnsomsorg.

Syftet med stridsåtgärderna är att påskynda en lönelösning i förhandlingarna om den privata socialservicebranschens kollektivavtal (SOSTES). Förhandlingarna om löneökningar för 2023 har pågått sedan slutet av januari.

– Konkurrenskraftiga löner är den enskilt största faktorn för att stärka vårdsektorns drag- och hållkraft. Den privata socialservicebranschen har inte råd att underskrida de löner som betalas för motsvarande arbete inom den offentliga sektorn. Sjukvårdarna går över till den offentliga sektorn eller andra branscher om löneklyftan inte korrigeras, påpekar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola.

SuPer tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal med Välmåendebranschen HALI rf. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, där Sote rf representerar majoriteten. SuPer är det största fackförbundet för anställda inom den privata socialservicebranschen.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085