8.6.2023

SuPer: Förhandlingsresultat har nåtts för den privata socialservicebranschen

Ett förhandlingsresultat gällande ett nytt kollektivavtal inom den privata socialservicebranschen (SOSTES) har idag nåtts. Bland förhandlingsparterna finns förutom SOTE rf:s medlemsförbund (SuPer, Tehy och Erto) flera arbetstagarförbund och på arbetsgivarsidan Välmåendebranschen HALI rf.

 – Förhandlingsprocessen som inleddes i januari och slutade i stridsåtgärder har äntligen gett ett förhandlingsresultat som passar alla parter, säger SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola.

Förhandlingsresultatets innehåll varken avslöjas eller kommenteras innan förbundens beslutande organ har behandlat ärendet. SuPers styrelse diskuterar förhandlingsresultatet under de närmaste dagarna.

Den privata socialservicebranschens förhandlingar om löneökningar för 2023 har pågått sedan slutet av januari. För att påskynda förhandlingarna utfärdade SuPer och andra fackföreningar den 2 maj ett förbud mot övertid och skiftbyten för hela avtalsbranschen, och ansökningsblockad och förbud mot inhopp den 31 maj. Förbudet mot övertid och skiftbyten, ansökningsblockaden och förbudet mot inhopp upphörde i dag när resultatet av förhandlingarna nåddes. De strejkvarsel som SuPer utfärdade den 31 maj är giltiga och kommer att inhiberas om alla förhandlande parters styrelser godkänner förhandlingsresultatet.

Den privata socialservicebranschen omfattar bland annat privata vårdföretag, hemtjänst och småbarnspedagogik.

SuPer tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal med Välmåendebranschen HALI rf. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, där Sote rf representerar majoriteten. SuPer är det största fackförbundet för anställda inom den privata socialservicebranschen. 

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085