4.5.2023

SuPer: Sote rf har utfärdat strejkvarsel för den privata socialservicebranschen – strejkvarningen omfattar enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg

Företrädarna för den privata socialservicebranschen, SuPer, Tehy och Erto (Sote rf), har idag utfärdat strejkvarsel för den privata socialservicebranschen. Strejkvarningen omfattar enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg. Strejken är utlyst att börja den 23.5.2023 kl. 00.01 och upphöra den 27.5.2023 kl. 23.59.

Strejkvarningen utfärdades eftersom Välmåendebranschen HALI rf inte är beredd att hålla fast vid den tidigare överenskomna posten om minskning av löneklyftan i förhållande till den offentliga sektorn.

Alla medlemmar i Sote rf (SuPer, Tehy, Erto) vars anställningsförhållande regleras av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen omfattas av strejkvarningen. Inom dessa strejkområden omfattas arbetet inom ramen för den privata socialservicebranschens kollektivavtal av strejken.

Strejkobjekt:

Attendo 247 Oy, Attendo Kaisla, Sysmä
Attendo 247 Oy, Attendo Kehräämökoti, Orimattila
Attendo Oy, Attendo Kilpiäinen, Lahtis
Attendo Oy, Attendo Ruusuvuori, Tammerfors
Attendo Oy, Attendo Villa Tavastia, Tavastehus
Attendo Oy, Attendo Kyröskoski, Hämeenkyrö
Attendo Villa Stella Oy, Attendo Kotisalo, Hartola
Esperi Care Oy, Esperi Hoivakoti Villa Niemi, Nokia
Esperi Care Oy, Esperi Hoivakoti Teerimäki, Tavastehus
Esperi Care Oy, Esperi Hoivakoti Pakari, Punkalaidun
Gerocare Oy, Esperi Hoivakoti Pikonlinna, Kangasala
Gerocare Oy, Esperi Hoivakoti Honkalinna, Kangasala
Palvelukoti Sylvianna Oy, Esperi Hoivakoti Sylvianna, Kangasala
Hoivia Oy, Hoivapalvelukeskus Hoivia, Tavastehus
Palvelutähti Oy, Esperi Hoivakoti Reikonlinna, Urjala
Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Lähdeniitty, Nokia
Mainiokodit Hoiva Oy, Mainiokoti Kultakaari, Lahtis
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Mainiokoti Ilonkaari, Tampere
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Mainiokoti Larin Kyösti, Tavastehus
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Mainiokoti Vilja, Hollola
Ikipihlaja Sofianhovi Oy, Ikipihlaja Sarahelmi, Mänttä-Vilppula
Pihlajalinna Terveys Oy, Ikipihlaja Anne, Sastamala
Mäntänvuoren Terveys Oy, Punatulkun palvelukeskus, Mänttä-Vilppula
Mäntänvuoren Terveys Oy, Sarapihan palvelukeskus, Mänttä-Vilppula
Kolmostien Terveys Oy, Rauhalan palvelukeskus, Parkano
Kolmostien Terveys Oy, Rantakodon palvelukeskus, Parkano

Arbetstagarnas rätt till arbetskonflikt grundar sig på grundlagen och internationella avtal som är bindande för Finland.

Patientsäkerheten under strejken

Om en privat arbetsgivare inte kan säkerställa klient- och patientsäkerheten med egna lösningar har välfärdsområdet en lagstadgad skyldighet att säkerställa klient- och patientsäkerheten. Ett välfärdsområde kan till exempel ta över funktioner i enheterna om klient- och patientsäkerheten kräver det. Välfärdsområdet kan också vid behov överföra klienter till sina egna enheter.

Kollektivförhandlingarna avslutades den 28.4. på initiativ av Sote rf. Arbetsgivarsidan var inte beredd att avtala om tillräckliga löneökningar för att trygga tillgången på arbetstagare i en bransch som lider av brist på arbetskraft. Sote rf införde den 2.5.2023 ett förbud mot övertid och skiftbyte inom den privata socialservicebranschen.

– Vårdtjänster har lagts ut på entreprenad, men välfärdsområdena ansvarar för att organisera tjänsterna. För att säkerställa tillgången till tjänster är det också nödvändigt att säkerställa tillgången till utbildad personal inom den privata sektorn. Om arbetstagarna övergår till den offentliga sektorn kommer den privata sektorn inte längre att kunna tillhandahålla tjänster. Löneklyftan mellan den offentliga och privata sektorn måste överbryggas så att också den privata sektorn förblir en livskraftig och attraktiv arbetsplats, påminner SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola.

SuPer tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal med Välmåendebranschen HALI rf. Sote rf omfattar även Tehy och ERTO. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, där Sote rf representerar majoriteten. SuPer är det största fackförbundet för anställda inom den privata socialservicebranschen.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola , tfn 050 569 8710
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085