7.12.2022

SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat för AVAINTES har godkänts – SH-avtalet för AVAINTA möjliggör förbättring av anställningsvillkoren på lång sikt

Förhandlingarna om kollektivavtalen mellan SOTE rf (SuPer, Tehy och ERTO) och Arbetsgivarna AVAINTA rf har pågått länge och kommit fram till en lösning, när parterna godkände förhandlingsresultatet den 2 december. I och med förhandlingsresultatet tillträder Sote rf den avtalsuppgörelsen som AVAINTA rf och de andra organisationer tidigare i juni gjort. Därtill har Sote rf förhandlat om tilläggsbestämmelser som ingår i sin egen avtalsuppgörelse i Avaintas separata SH-avtal.

Avtalsperioden är 1.5.2022–30.4.2025 (2 + 1 år). Det har avtalats om två generella förhöjningar för avtalsperioden.  Från och med 1.5.2022 är allmän höjning 46 euro eller minst 2 %. Löner under 2 300 € höjs med 46 € och över 2 300 € med 2 %. Dessa höjningar har redan verkställts. Från och med 1.6.2023 höjs lönerna med en allmän förhöjning, vilkens storlek är 1,5 %. Om det tredje årets lönejusteringar förhandlas 2024. Om man inte kommer överens om lönejusteringarna, kan avtalet uppsägas från och med 1.5.2024.

Därtill har det avtalats om två lokala justeringspotter för avtalsperioden: Från och med 1.11.2022 är den lokala justeringspotten 0,5 % (höjningen har redan verkställts) samt från och med 1.6.2023 är den lokala justeringspotten 0,4 %.

För avtalsperioden har man också avtalat om två centrala utvecklingspotter. Om användningen av dem ska man förhandla på förbundsnivå särskilt beträffande utveckling av lönesystemet och tillgång på arbetskraft. Den första utvecklingspotten 1,2 % delas ut den 1 juni 2023. 0,5 % av potten har reserverats till kostnadspåverkade ändringar i texten och om användning av potten på 0,7 % förhandlas på förbundsnivå senast den 31 mars 2023. Den andra utvecklingspotten 0,4 % delas ut den 1 februari 2024. 0,1 % av denna pott har reserverats till täckning av den obligatoriska grupplivförsäkringen och om användning av potten på 0,3 % förhandlas på förbundsnivå senast den 31 december 2023.

Tilläggsbestämmelser som Sote rf förhandlat i Avaintas separata SH-avtal.

Sote rf förhandlade om tilläggsbestämmelser som ingår i sin egen avtalsuppgörelse i Avaintas separata SH-avtal. Med SH-avtalet strävas efter att förbättra avtalets anställningsvillkor på lång sikt. För Avaintas SH-avtal avtalades om en inskrivning som berör KT:s företagssektor. Enligt den förbinder parterna sig att främja de medlemssamfunds vid AVAINTA rf (= offentligt ägda företag inom branschen för social- och hälsovård), som är dugliga till företagssektorn, övergång till KT:s företagssektor under avtalsperioden. För att nå målet, grundas en arbetsgrupp för avtalsperioden.

– Att få denna bestämmelse var mycket viktigt för Sote rf, eftersom den möjliggör Avainta fr:s medlemssamfund en kontrollerad övergång till omfattning av KT:s företagssektorns kollektivavtal under avtalsperioden. För företagen inom branschen för social- och hälsovård skulle tillträdandet i företagssektorn i praktiken betyda övergång till tillämpningsområdet av bättre anställningsvillkor i SH-avtalet, berättar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, Tehys jurist Niina Poijärvi och ERTO:s intressebevakningschef Saara Arola.

I Avaintas SH-avtal avtalades om flera ändringar i texten. Bestämmelsen om övertidsarbete ändrades på så sätt att i fortsättningen sänker söckenhelgerna tröskeln till att få övertidsersättningar i periodarbetstiden. Därtill avtalades det om en inskrivning som stödjer arbetshälsan, enligt vilken man i periodarbete ska ge minst två på varandra följande fridagar under en tre veckors arbetsperiod. De ändringar beträffande familjeledighetsreformen och förbättringar av semesterbestämmelser som avtalats om tidigare, ingår även i avtalet.

– Förhandlingarna var speciellt långa och utmanande, men avtalsresultatet som nu nåtts garanterar arbetsfred. Utmaningarna beträffande bristen på arbetskraft fortsätter ändå ännu, konstaterar förhandlarna.

SuPer, Tehy och ERTO ingår i förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om avtalet med Nyckelarbetsgivarna AVAINTA rf. Nyckelarbetsgivarna AVAINTA rf:s kollektivavtal följs beträffande de aktiebolag eller stiftelser, andra samfund eller stiftelser som är under kommuners eller samkommuners bestämmanderätt.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tel. 050 569 8710
Tehys jurist Niina Poijärvi, tfn 050 5252 447
ERTO:s intressebevakningschef Saara Arola, tfn 040 631 6521