22.6.2023

SuPers Paavola om regeringsprogrammet: Ökad osäkerhet i arbetslivet

SuPers ordförande Silja Paavola är bekymrad över skrivningar i regeringsprogrammet som skapar otrygghet och osäkerhet i arbetslivet. – Jag är förvånad över att regeringsprogrammet inte har tagit itu med frågan om att förbättra vårdbranschens och småbarnspedagogikens drag- och hållkraft. Många av lösningarna kommer snarare att försvaga tillgången på kvalificerad arbetskraft. I stället för incitament och ett hälsosamt arbetsliv fokuserar regeringsprogrammet på att skapa osäkerhet i arbetslivet, vilket också försvagar samordningen mellan arbete och familjeliv.

Enligt regeringsprogrammet kan tidsbegränsade anställningsavtal för ett år i framtiden ingås utan särskild anledning. Det kommer troligen att leda till en ökning av tidsbegränsade anställningsförhållanden, även i situationer där tillsvidareanställning annars skulle tillämpas. Risken för ökad diskriminering på grund av graviditet är också uppenbar om grunderna försvagas. – Omotiverad korttidsanställning och diskriminering på grund av graviditet har redan tidigare utgjort ett stort problem inom vårdarbetet – är avsikten verkligen att förvärra detta problem, undrar Paavola.

Införandet av karensavdrag på sjuklönen för den första dagen i sjukperioden skulle vara problematiskt inom vårdbranschen och småbarnspedagogiken. Ändringar till denna punkt är dock inte möjliga enbart genom en lagändring. – SuPers mål i samband med framtida kollektivavtalslösningar är naturligtvis att ändringen avseende en karensdag vid sjukfrånvaro inte ska gälla vårdsektorn, utan att bestämmelserna i detta avseende ska förbli som de är även i framtiden, betonar Paavola. 

Regeringsprogrammet syftar också till att underlätta uppsägningen av anställningsavtal. I framtiden skulle ”sakligt skäl” räcka som skäl för uppsägning, beroende på person. För en enskild anställd är det en stor försämring om vilket som helst "sakligt skäl" i framtiden är tillräckligt för uppsägning.

Införandet av en exportdriven modell för löneförhöjning i lagen strider helt mot vårt system baserat på avtalsfrihet. I praktiken innebär detta att exempelvis kvinnodominerade branscher aldrig kommer ifatt mansdominerade branscher i löneutvecklingen. - Löneskillnaderna kommer med en sådan modell att bestå, menar ordförande Paavola. – Den här typen av politik står i skarp kontrast till skrivningen i samma regeringsprogram, i vilken den blivande regeringen säger sig fortsätta genomförandet av jämställdhetsprogrammet.

Rätten till stridsåtgärder måste säkras även i fortsättningen och får inte begränsas för en viss personalgrupp. "Det existerar väldigt få politiska stridsåtgärder, liksom olagliga stridsåtgärder, så syftet med åtstramningen av arbetsfreden är att skrämma arbetstagarna till att inte utöva sina rättigheter," anser Paavola. Rätten till kollektiva åtgärder är en grundläggande rättighet vad gäller föreningsfrihet, och utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder får inte begränsas av lagstiftning.

Regeringsprogrammet planerar att skjuta upp ikraftträdandet av vårdardimensioneringen till år 2028. Enligt ordförande Paavola skulle detta ytterligare minska branschens drag- och hållkraft. – Tillräcklig vårdardimensionering måste säkerställas för att tillhandahålla god vård och offentliga tjänster.

SuPer kommer särskilt att påverka beredningen av den lagstiftning som berör dess medlemmar inom social- och hälsovårdsbranschen och småbarnspedagogiken.

SuPer har cirka 85 000 medlemmar som har avlagt examen inom social-, hälsovårds- eller den pedagogiska branschen och arbetar inom både den offentliga och privata sektorn.

Mer information: SuPers ordförande Silja Paavola , tfn 050 5275 085