23.11.2023

SuPers representantskap: Regeringsprogrammet straffar löntagarna – nu skrotas all utveckling av arbetslivet

SuPers representantskap motsätter sig de oskäliga försämringarna av arbetstagares rättigheter och medborgares socialskydd som ingår i regeringsprogrammet. Programmet innehåller betydande inskränkningar av förhandlingssystemet, avtalsfriheten och strejkrätten samt många försvagade villkor för arbetsavtalsförhållandet. – Vi kräver äkta förhandlingar där arbetstagarnas ord väger tungt, säger ordföranden för SuPers representantskap Päivi Inberg. – Förhandlingarna ska inte föras med kniven mot löntagarorganisationernas strupe.

Regeringen har hänvisat till att den finländska arbetsmarknaden måste hålla nordisk nivå och talat om den så kallade Sverigemodellen. Ur den har regeringen plockat de bitar som är mest fördelaktiga för arbetsgivaren och struntat i det som är positivt för arbetstagarna. – Denna modell betyder att arbetsgivaren plockar russinen ur kakan och att arbetstagarna är de som betalar, säger Inberg.

– Regeringen jobbar mycket selektivt. Den lägger sig i arbetsmarknadens angelägenheter när den vill stärka arbetsgivarens ställning. För övrigt hänvisar regeringen till att arbetsmarknadsfrågor ska lösas av arbetsmarknadens parter, påpekar Inberg

SuPers enkät visar att cirka 95 procent av förbundets medlemmar motsätter sig regeringens planer på försämringar inom arbetslivet. Om planerna genomförs kommer vårdarnas arbetsförhållanden och löner att märkbart påverkas samtidigt som vårdbranschens och småbarnspedagogikens arbetsplatser får svagare attraktivitet. Därmed försämras medborgarnas tillgång till oundgänglig lagstadgad service.

Till SuPer hör c. 85 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen och utbildningsbranschen. De arbetar inom den offentliga och den privata sektorn. Representantskapet är under förbundsmötets mandatperiod SuPers högsta beslutande organ och sammankallas två gånger i året. Representantskapet sammanträder i Helsingfors 23–24.11. 

Mer information:

SuPers representantskaps ordförande Päivi Inberg, 040 705 9115
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085