31.5.2023

Tillfällig, begränsad ansökningsblockad för den privata socialservicebranschen och tillfälligt förbud mot inhoppsjobb inom hela avtalssektorn

Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovården Sote rf (SuPer, Tehy och Erto) har idag, den 31.5., utlyst en tillfällig och begränsad ansökningsblockad, som startar den 31.5.2023 kl. 15.00 och slutar den 14.6.2023 kl. 15.00.

Ansökningsblockaden gäller medlemmar i SuPer, Tehy och Erto, som förbjuds att söka jobb som de här koncernerna ledigförklarar i Finland och där den privata socialservicebranschens kollektivavtal (SOSTES) tillämpas:

Pihlajalinna Oyj och alla dess dotterbolag (Pihlajalinna-koncernen)

Irepse Oy och alla dess dotterbolag (Esperi-koncernen)

Mehiläinen Konserni Oy och alla dess dotterbolag (Mehiläinen-koncernen)

Attendo Ab och alla dess dotterbolag (Attendo-koncernen).

I praktiken innebär detta att en medlem i SuPer under blockaden inte får ingå nya anställningsavtal med de berörda företag som omfattas av SOSTES, oavsett om det rör sig om fast eller visstidsanställning. Arbete i tidsbegränsade anställningsförhållanden genom ett så kallat ramavtal omfattas också av ansökningsblockaden. SuPer rekommenderar heller inte sina medlemmar att söka anställning hos dessa företag genom personaluthyrningsföretag.

Förbud mot inhoppsjobb inom hela den privata socialservicebranschen

Sote rf (SuPer, Tehy och Erto) har dessutom utlyst förbud mot inhoppsjobb på arbetsplatser som omfattas av den privata socialservicebranschens kollektivavtal (SOSTES). Förbudet mot inhoppsjobb börjar den 31.5.2023 kl. 15.00 och slutar den 14.6.2023 kl. 15.00.

Under förbudet mot inhoppsjobb förbjuder SuPer sina medlemmar att söka anställning hos företag som omfattas av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (SOSTES). Inhoppsjobb avser alla anställningsförhållanden som är kortare än 13 dagar. Förbudet gäller även anställda som omfattas av ett så kallat ramavtal.

I praktiken innebär detta att medlemmar i SuPer under förbudet mot inhoppsjobb inte får ingå nya anställningsförhållanden som omfattas av SOSTES, på mindre än 13 dagar.

Under ansökningsblockaden och förbudet mot inhoppsjobb uppmanar SuPer sina medlemmar att söka arbete inom den offentliga sektorn. – Strejkobjekten har under strejken i den privata socialservicebranschen agerat olämpligt genom att övertala anställda att arbeta. Vikarier och timanställda har till exempel lockats med extra ersättning, vilken är orsaken till anställningsblockaden och förbudet mot inhoppsjobb, förklarar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola.

Strejkerna och förbudet mot övertidsarbete och skiftbyten inom den privata socialservicebranschen började på grund av att Välmåendebranschen Hali rf inte har varit beredd att hålla fast vid den tidigare överenskomna förhandlingsposten om att minska löneklyftan inom den privata socialservicebranschen i förhållande till den offentliga sektorn. SuPer kräver lika lön för lika arbete. Den privata socialservicebranschens drag- och hållkraft måste förbättras, eftersom arbetsvillkoren och lönenivåerna inte uppmuntrar anställda att stanna kvar eller söka arbete inom sektorn.

SuPer tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal med Välmåendebranschen HALI rf. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, där Sote rf representerar majoriteten. SuPer är det största fackförbundet för anställda inom den privata socialservicebranschen.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085