Information om strejkbidraget

SuPer betalar strejkbidrag till sina medlemmar som deltar i strejken. Endast de SuPer-medlemmar som har ett arbetsavtalsförhållande till en arbetsplats som omfattas av strejken och som själva har deltagit i strejken har rätt att ansöka om strejkbidrag. Man verifierar sitt deltagande i strejken till exempel med löneutdraget eller -kalkylen i samband med strejkbidragsansökan. Man kan inte ansöka om strejkbidrag på felaktiga grunder.

För att få strejkbidrag måste man uppfylla följande kriterier:

 • Man har anslutit sig till SuPer före strejken har börjat och den första medlemsavgiften ska vara betald före strejkbidraget utbetalas.
 • Även ”gamla” medlemmar ska ha betalat medlemsavgiften.
 • Medlemmen ska agera enligt SuPers beslut och anvisningar.

Storleken på strejkbidraget och annan viktig information

 • Strejkbidraget är 100 euro/dag och kan ansökas endast för de dagar då arbetstagaren inte har fått lön av sin arbetsgivare som omfattas av strejken och arbetstagaren inte har jobbat för någon annan arbetsgivare och fått lön för det.
 • Om strejken avslutas på arbetsplatsen till exempel 1.2. kl. 23.59 kan man ansöka om strejkbidrag 2.2. under dagen.
 • Strejkbidraget räknas enligt lagen som skattepliktig inkomst för den del som övergår 16 euro om dagen (Inkomstskattelagen 88 §).
 • Från ett strejkbidrag på 100 euro blir det enligt inkomstskattelagen 88 § och skatteförvaltningens beslut på förskottsinnehållning 66,4 euro netto i dagen. 
  • Förbundet verkställer förskottsinnehållningen på strejkbidraget och betalar den till skatteförvaltningen. Om man betalat för mycket skatt får man det tillbaka som skatteåterbäring i ett senare skede.
 • Man betalar ut strejkbidragen en gång i veckan. Det kan alltså ta över en vecka före strejkbidraget har betalats, vänta i lugn och ro.
 • Om du har blivit medlem precis före strejken ska du notera att möjligheten att ansöka om strejkbidraget öppnas för dig senare efter att din medlemsansökan har behandlats.
 • Strejkbidraget ska ansökas inom tre månader efter att strejken avslutats.
 • Vid behov kan du kontakta lakkoavustus@superliitto.fi.

För mera information: lakkoavustus@superliitto.fi. Svarstiden är 1-3 vardagar.


Anvisningar för att ansöka om strejkbidrag

1. Man ansöker om strejkbidrag via tjänsten lakkoavustus.fi.

2. Du kan logga in på tjänsten på https://SuPer.lakkoavustus.fi/hakemus

3. Du kan välja språk i det övre högra hörnet

4. Webbsidan kräver stark autentisering (bankkoder). Klicka på ”Gå till inloggning”.

5. Välj din bank på listan för att logga in och du kommer du till ansökningssidan där du kan se alla aktiva strejker.

6. Klicka på ”Ansök om hjälp” under den strejk som du deltagit i.

7. Fyll i ansökan:

 • Lägg till dina kontaktuppgifter, din arbetsplats och ditt kontonummer.
 • Välj de dagar du har deltagit i strejken (och inte fått lön från din arbetsgivare eller jobbat annanstans i lönearbete).
 • Bifoga ett intyg över lönebortfallet. Som intyg räcker till exempel löneutdraget eller -kalkylen eller intyg från arbetsgivaren.  
 • Intyga att uppgifterna du angett är korrekta genom att kryssa i rutan i slutet på ansökan.

8. Kontrollera noggrant uppgifterna du har angett i ansökan och spara ansökan genom att klicka på ”Spara applikationen”

9. Därefter kan du logga ut.

10. Man kan inte göra ändringar på en sparad ansökan. Om du vill ändra de uppgifter du har angett, måste du radera din ansökan och göra en ny:

 • Följ punkterna 2–6 och öppna ansökan på punkt 6. Klicka därefter ”Ta bort applikationen” längst ner på sidan.
 • Gör sedan en ny ansökan genom att logga in på systemet på nytt och upprepa punkterna 2–9.
 • Du kan radera ansökan så länge statusen på den är öppen. Efter att ansökan godkänts kan den inte längre raderas. Fyll alltså i ansökan noggrant och vid behov fråga förbundet för mera information.  

11. Efter att ansökan har blivit godkänd, betalar man in bidraget automatiskt på det konto du har angett i ansökan. Man 


Ofta frågade frågor

Omfattas jag av strejken?

Fråga i första hand av din egen förtroendeman.

Varför kan jag inte ansöka om bidrag?

Det kan bero på att ansökan inte ännu är öppen. Ansökan öppnar den dagen då strejken avslutas eller följande dag. Vänta tills strejken har avslutats.

Jag kan inte redigera min ansökan?

Det går inte att redigera ansökan utan man måste ta bort den och göra en ny. Om det inte går att ta bort ansökan har den redan godkänts. Läs noggrant igenom anvisningarna innan du skickar in din ansökan. Om det är fel i din ansökan och den redan godkänts ska du kontakta lakkoavustus@superliitto.fi.

Om jag jobbar på deltid?

Medlemmar som är anställda på deltid hos en arbetsgivare som omfattas av strejken ansöker om strejkbidrag på samma sätt som alla andra.

Om jag är pensionerad?

Pensionärsmedlemmar som är anställda hos en arbetsgivare som omfattas av strejken ansöker om strejkbidrag på samma sätt som alla andra.

Om jag är arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga?

Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga som är anställda hos en arbetsgivare som omfattas av strejken ansöker om strejkbidrag på samma sätt som alla andra.

Om jag jobbar som gig arbetare?

De gig arbetare som är anställda hos en arbetsgivare som omfattas av strejken ansöker om strejkbidrag för de dagar de skulle ha haft ett arbetsskift. Vid behov ska man bevisa att man hade haft ett arbetsskift.

Får jag göra gig arbete under strejken?

Vi rekommenderar inte detta.