Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 15.3.2018

 1. Rekisterin pitäjä
  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
  Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
  Puhelin 09 2727910 (vaihde)
   
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Kaarina Laintila
  Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
  Puhelin 09 27279118
  kaarina.laintila@superliitto.fi
   
 3. Rekisterin nimi
  Lomatoimintarekisteri
   
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään SuPerin jäsenten käyttöön tarkoitettujen loma-asuntojen arvontaan osallistumiseen, loma-asuntojen vuokraukseen sekä lomatuen ja palkitsemisviikkojen jakamiseen.

  Jäsenet täyttävät hakulomakkeen SuPerin nettisivustolla suojatun yhteyden kautta (loma-asuntohakemus, Kallion kaksion hakemus, lomatukihakemus ja palkitsemisviikkohakemus). Hakijatiedot siirretään SuPerin talous- ja henkilöstöyksikön suojattuihin tiedostoihin loma-asuntojen, lomatuen ja palkitsemisviikkojen arvonnan suorittamista sekä varausten käsittelyä varten.

  Lomaetuuden käyttö kirjataan jäsentietoihin varausvaiheessa. Peruutustieto päivitetään jäsentietoihin.
   
 5. Rekisterin tietosisältö
  Loma-asuntohakemus, Kallion kaksion hakemus ja lomatukihakemus: jäsennumero, etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

  Palkitsemisviikkohakemus: jäsennumero, etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tämänhetkinen järjestötehtävä ja järjestötehtävän alkamisajankohta, aiemmat järjestötehtävät ja ammattiosaston numero.
   
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Jäsenen täyttämä loma-asunto-, Kallion kaksio-, lomatuki- tai palkitsemisviikkohakemus sekä SuPerin jäsenrekisteri ja Holiday Club Yrityspalvelu.
  Holiday Club toimittaa SuPerin Holiday Club - lomaviikkojen hakijatiedot ja lomaviikon varanneiden tiedot salattuna tiedostona.
   
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tarjotessaan jäsenille lomaetuja, SuPer voi luovuttaa kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille.
  Loma-asunnon varanneiden nimi ja puhelinnumero toimitetaan salatun yhteyden kautta varatun loma-asunnon huoltajille sekä avainpalveluun.
  SuPer toimittaa Holiday Clubille tiedon jäsenen mahdollisesta esteestä osallistua lomaviikon arvontaan kertomatta esteen syytä.
   
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  SuPerin käyttämät palvelimet sijaitsevat Suomessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.
   
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  a. Manuaalinen aineisto
  Manuaalinen materiaali säilytetään lukituissa säilytystiloissa. SuPerin toimistossa on kulunvalvonta.

  b. ATK:lla käsiteltävät tiedot
  Sähköisessä muodossa olevat tiedostot säilytetään SuPerin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu talous- ja henkilöstöhallinnolle ja osittain tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia reksiterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
   
 10. Tarkistusoikeus
  Jäsenelle on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskeva lomatoimintarekisteriin tallennetut tiedot.
   
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jäsenellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Asiaa koskevat pyynnön tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 merkitylle yhteyshenkilölle.
   
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Jäsenellä on oikeus vaatia tietojensa poistamista loma-toimintarekisteristä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 merkitylle yhteyshenkilölle.

  Rekisterinpitäjä ei käsittele tähän rekisteriin rekisteröidyn henkilön tietoja etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, markkina- tai mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

  Rekisterin henkilötiedoilla ei tehdä profilointia eikä siihen kohdistu automatisoituja yksittäispäätöksiä.