24.3. jäsenkirje varhaiskasvatuksen ja koulujen jäsenille

Hyvät superilaiset varhaiskasvatuksessa ja kouluissa työskentelevät ammattilaiset,

Muiden liittojen työtaistelutoimet varhaiskasvatukseen sekä kouluihin ovat aiheuttaneet huolta SuPerin tavoitteista. SuPerin tavoitteet varhaiskasvatukseen sekä kouluihin ovat samat kuin ennen neuvotteluja:

  • 3,6 % korotus palkkoihin vuosittain viiden vuoden ajan
  • Yleiskorotus
  • Varhaiskasvatukseen vaateraha tai työnantajan kustantamat suojavaatteet työpaikoille
  • Lepotauko esimerkkiruokaileville

SuPer pitää tiukasti kiinni tavoitteistaan. SuPerin työtaistelukeinot mitoitetaan aina neuvottelupöydän tilanteen mukaan. Kaikki työtaistelut tehdään kuitenkin myös yleisen neuvotteluaseman parantamiseksi ja tällä hetkellä lakon uhan alla sote-puolen työntekijät myös teidän puolestanne.

Se, ettei SuPer juuri nyt ole lakossa varhaiskasvatuksessa tai kouluissa kuuluu liiton tämänhetkiseen neuvottelutilanteeseen. Neuvotteluja käydään päivittäin myös varhaiskasvatukseen sekä kouluun liittyvissä asioissa.

Tänään julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös kunnalla työskenteleviä varhaiskasvatuksen sekä koulujen ammattilaisia. Se auttaa meitä viemään neuvotteluja eteenpäin.

Te voitte osallistua työtaisteluun jakamalla liiton julkaisuja omissa sosiaalisissa medioissanne. Se tuo näkyvyyttä liiton tavoitteille ja edistää neuvotteluja. Muistuttakaa superilaisia työkavereitanne tarkastamaan työpaikkatiedot sekä yhteystiedot Oma SuPerissa, jotta liiton sanoma tavoittaa kaikki superilaiset.

SuPerille kaikki jäsenet ovat tärkeitä. Kaikkien palkkauksen ja työehtojen parantaminen on meidän toimintamme lähtökohta.

Me SuPerissa kuulemme teidät ja tunnemme tilanteenne ja teemme työtä teidän parhaaksenne.

Silja Paavola
Puheenjohtaja