AVAINTES

AVAINTES-sopimus

7.12.2022 SuPer, Tehy ja ERTO: AVAINTES:n neuvottelutulos hyväksyttiin – AVAINTAn Sote-tes mahdollistaa työehtojen parantamisen pitkällä aikavälillä

SOTE ry:n (SuPer, Tehy ja ERTO) ja Avaintyönantajat AVAINTA ry:n välisiin pitkään jatkuneisiin työehtosopimusneuvotteluihin saatiin ratkaisu, kun osapuolet hyväksyivät neuvottelutuloksen 2. joulukuuta. Neuvottelutuloksen myötä Sote ry liittyy AVAINTA ry:n ja muiden järjestöjen aiemmin kesäkuussa tekemään AVAINTES:n sopimusratkaisuun. Tämän lisäksi Sote ry on neuvotellut omaan sopimusratkaisuunsa sisältyvistä lisämääräyksistä erillisessä Avaintan Sote-tessissä. Lue tiedote kokonaisuudessaan


29.11.2022  SuPer, Tehy ja ERTO: Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos

SuPerin, Tehyn ja ERTOn hallinnot käsittelevät neuvottelutulosta lähipäivinä. Neuvottelutuloksen sisältö ei ole julkinen ennen kuin neuvotteluosapuolten hallinnot ovat käsitelleet asiaa.


3.11.2022 Neuvottelut ovat jatkuneet jälleen pidemmän tauon jälkeen. AVAINTES:n piirissä työskentelevien työntekijöiden erityiskysymykset ovat olleet neuvotteluiden pääasiana. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 4.11.


19.9.2022 Neuvotteluyhteys on edelleen auki. Tilanteen etenemisestä kerrotaan lisää myöhemmin.


17.8.2022 Neuvottelutapaamisessa käytiin tämän hetken tilannekuva mahdollisen Sote ry:n ja Avainta ry:n välisen erillisratkaisun mahdollisuuksista. Neuvotteluyhteys on edelleen auki vaikka tilanne on vaikea. Tilanteen etenemisestä kerrotaan lisää myöhemmin.


30.6.2022 Neuvottelut Sote ry:n ja Avainta ry:n erillissopimuksesta jatkuvat kesätauon jälkeen elokuussa.


14.6.2022 Sote ry jatkaa ratkaisun etsimistä Avaintes:n sotesektorin pito- ja vetovoiman parantamiseksi. Neuvotteluja jatketaan lähiaikoina.


12.6.2022 Neuvottelutyö jatkui ilman tulosta. Sote ry ja AVAINTA ry jatkaa keskusteluja ratkaisun löytämiseksi maanantaina 13.6.


10.6.2022 Neuvottelut jatkuivat tiiviissä tunnelmassa. Ratkaisua pyritään löytämään vaikeassa tilanteessa. Neuvottelut jatkuvat sunnuntaina 12.6.


9.6.2022 Neuvotteluissa käytiin läpi kaikkia auki olevia asioita, kuten työehtosopimuksen tekstikysymyksiä ja palkankorotuksia. Neuvottelut jatkuvat 10.6.


6.6.2022 Neuvotteluissa käytiin läpi perhevapaauudistusta ja seuraavien päivien etenemisvaihtoehtoja. Seuraava tapaaminen on torstaina 9.6.


2.6.2022 Neuvotteluissa käytiin läpi tilannekuvaa ja kartoitettiin seuraavia neuvotteluaikoja. 6.6. alkavalla viikolla tavataan lähes päivittäin neuvottelutuloksen löytämiseksi vaikeista lähtökohdista huolimatta.


23.5.2022 Neuvotteluja jatkettiin perhevapaamääräysten tarkastelulla ja neuvottelujen jatkoaskelten kartoittamiselle. Neuvottelut jatkuvat lähipäivinä.


20.5.2022 Neuvottelut jatkuivat lyhyellä tilannekatsauksella. Ratkaisun etsimistä jatketaan maanantaina 23.5.


18.5.2022 Neuvotteluja jatkettiin käymällä läpi julkisen puolen neuvottelutilannetta. Avaintesin sopimustekstien osalta käsittelyssä oli luottamusasiat. Neuvotteluita jatketaan perjantaina 20.5.


16.5.2022 Neuvotteluissa keskusteltiin tulevasta palkkaratkaisusta ja siihen liittyvistä avoimista kysymyksistä. Lisäksi käytiin läpi henkilöstönedustajiin liittyviä työntekijäpuolen tavoitteita.


12.5.2022 Neuvottelua jatkettiin vaikeassa tilanteessa. Julkisen puolen sopimustilanne heijastuu myös Avaintes-pöytään. Tänään kartoitettiin lähinnä sitä, miten neuvotteluita jatketaan ja missä asioissa on mahdollista edetä. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 16.5.


10.5.2022 Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tauon jälkeen perjantaina 6.5. ja maanantaina 9.5. Neuvotteluja jatkettiin työehtosopimuksen teksteihin, kuten työaikoihin liittyvien tavoitteiden läpikäynnillä. Lisäksi keskusteltiin palkkaukseen liittyvistä osapuolten tavoitteista. Neuvottelut jatkuvat torstaina 12.5.


28.2.2022 Neuvottelut Avaintyönantajat AVAINTA ry:n kanssa ovat keskeytyneet. Työnantajapuoli keskeytti neuvottelut. Tällä erää ei edellytyksiä jatkaa.


27.2.2022 Neuvottelut jatkuivat työnantajana työaikatavoitteiden läpikäynnillä. Samassa yhteydessä nostimme Sote ry:n tavoitteita erityisesti jaksotyöhön liittyen. Neuvottelut jatkuvat 28.2.


26.2.2022 Neuvotteluissa puhuttiin henkilöstön edustajien toimintaedellytysten parantamisesta. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä keskusteltiin erityisesti.

Työnantajapuoli halusi tämän aiheen vastineena keskustella paikallisesta sopimuksesta. Neuvottelut ovat sujuneet tähän asti hyvässä hengessä ja vaikea maailman tilanne nousi myös puheenaiheeksi. Neuvottelupöytä teki yhteisen vetoomuksen Twitterissä koko työmarkkinakentälle lahjoitusten tekemiseksi Ukrainan sodasta kärsiville.

Neuvottelut jatkuvat sunnuntaina 27.2.


24.2.2022 Neuvotteluissa käytiin läpi perhevapaauudistusta, palkkaukseen liittyviä tekstiesityksiä ja varhaiskasvatuksen työaika-asioita. Neuvottelut jatkuvat lauantaina 26.2.


22.2.2022 Neuvotteluissa käsiteltiin pääasiassa osapuolten työaikatavoitteita. Neuvottelut jatkuvat torstaina 24.2. 


17.2.2022 Neuvottelut ovat käynnistyneet jo tammikuun puolella, mutta työehtosopimuksen tekstiesityksiä on käsitelty tarkemmin vasta viime päivinä. Asialistalla ovat olleet kaikki työehtosopimuksen osa-alueet, kuten palkkaus, työajat, poissaoloetuudet ja henkilöstön edustajien toimintaedellytykset.

Lisäksi keskusteluja on käyty sote- ja hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista AVAINTA-kenttään. Keskusteluja on käyty rakentavassa hengessä. Seuraavan kerran neuvottelupöytään kokoonnutaan tiistaina 22.2.


www.superliitto.fi/neuvottelukierros