Jäsenkirje 5.4.2023: Neuvottelutulos AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuoden 2023 palkantarkistuksista

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus/Jäsenkirje

Neuvottelutulos vuoden 2023 palkantarkistuksista

Sote ry on saavuttanut 3.4.2023 Avaintyönantajat AVAINTA ry:n kanssa neuvottelutuloksen keskitetyn kehittämiserän kohdentamisesta vuodelle 2023 sekä ns. perälautakirjauksen vaikutuksista vuoden 2023 palkantarkistuksiin. Neuvottelutulos on hyväksytty liittojen hallinnoissa.

Keskitetty kehittämiserä 0,7 % kohdennetaan 1.6.2023 alkaen yleiskorotuksena työntekijöiden peruspalkkaan tai siihen rinnastettavaan kuukausipalkkaan.

Lisäksi työntekijöille maksetaan työehtosopimusratkaisun 2022-2025 ns. perälautakirjaukseen perustuen:

  • 500 euron suuruinen kertapalkkio elokuussa 2023 sekä
  • 0,7 % suuruinen yleiskorotus, jolla työntekijöiden peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.12.2023 lukien.

Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle työntekijälle kertapalkkio maksetaan 31.5.2023 voimassa olevan osa-aikatyön prosentin mukaisesti.

Kertapalkkio on maksettava työntekijöille viimeistään 31.8.2023 mennessä.

Yleiskorotuksen mukaisesti tarkistetut palkat ja palkkiot maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistusten voimaantulosta sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa tarkistusten voimaantulosta.

Tämän neuvottelutuloksen myötä kaikista vuoden 2023 palkantarkistuksista on sovittu. Alla vielä kertauksena vuoden 2023 palkankorotukset:

  • 1.6.2023 lukien 1,5 % yleiskorotus
  • 1.6.2023 lukien 0,4 % paikallinen järjestelyerä
  • 1.6.2023 lukien 0,7 % yleiskorotus (keskitetty kehittämiserä)
  • Elokuussa 2023 maksetaan 500€ kertapalkkio
  • 1.12.2023 lukien 0,7 % yleiskorotus

Tämän lisäksi 0,5 % on käytetty vuonna 2023 voimaan tulleisiin tekstimuutoksiin (b-rivin poisto vuosilomamääräyksistä, kokemuslisämuutokset ja Soten neuvottelemat työaikamuutokset).

Muistattehan tarkistaa, että palkkojanne korotetaan näiden palkantarkistusten mukaisesti. 

Hyvää kevään jatkoa toivottaen,

Niina Poijärvi
Juristi, Tehy

Jukka Parkkola 
Sopimusneuvottelija, SuPer ry                                                             
                
Saara Arola 
Edunvalvontajohtaja, ERTO ry