SOSTES: ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) neuvottelutulos on hyväksytty SuPerin ja muiden neuvotteluosapuolien hallinnoissa. Neuvotteluja käytiin tammikuun lopusta lähtien ja niitä vauhdittaakseen SuPer ja muut liitot julistivat kohdennettujen lakkojen lisäksi koko sopimusalalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, hakusaarron ja keikkailukiellon. Nämä työtaistelutoimet päättyivät neuvottelutuloksen myötä 8.6.2023. Lakot, jotka oli ilmoitettu alkavaksi 19.6. ja 20.6., on peruttu välittömästi sopimusratkaisun tultua hyväksytyksi (13.6.).


Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityisellä sosiaalipalvelualalla alkoi 2.5.2023 klo 13.00 

SuPer, Erto ja Tehy julistivat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) piirissä oleville työpaikolle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkoi 2.5.2023 klo 13.00 ja päättyy 14.6.2023 klo 15.00.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia SOSTES:n piirissä olevia työpaikkoja ja tehtäviä.

Mikä on ylityö- ja vuoronvaihtokielto?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Erton, SuPerin ja Tehyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. 

Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto on julistettu?

Työehtosopimusneuvottelut eivät ole edistyneet. Työnantaja ei sitoudu aiemmin sovittuun kirjaukseen palkkaeron kuromisesta umpeen julkiseen sektoriin verrattuna, minkä takia SuPer on julistanut työtaistelun yksityiselle sosiaalipalvelualalle. SuPerin julistaman työtaistelun tarkoituksena on vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluita.

Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa?

SuPer, Erto ja Tehy julistavat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) piirissä oleville työpaikolle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkoi 2.5.2023 klo 13.00 ja päättyy 14.6. klo 15.00.  Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia SOSTES:n piirissä olevia työpaikkoja ja tehtäviä.

Lisätietoja:

Jos sinulla on vielä kysymyksiä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, löydät useimpiin kysymyksiin vastauksen täältä