TPTES: palkkaneuvottelut 2023

Yksityisen terveyspalvelualan (TPTES) vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan nyt

Yksityisellä terveyspalvelualalla (TPTES) sovittiin kesän 2022 työehtosopimusratkaisun yhteydessä vuoden 2023 palkankorotuksen sitomisesta tiettyjen vientialojen tuleviin palkkaratkaisuihin. Näin haluttiin varmistaa, että terveyspalvelualan palkankorotusten taso vastaa muilla sopimusaloilla tehtyjä ratkaisuja.

Viime kesänä ei ollut tietoa, miten esim. inflaatio tulee vuoden aikana vaikuttamaan työntekijöiden ostovoimaan, minkä vuoksi korotusten lopullinen taso sovittiin määritettäväksi vasta myöhempänä ajankohtana.

Terveyspalvelualan työehtosopimusratkaisussa on sovittu vuoden 2023 palkankorotusten osalta, että palkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien 1,9 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Jos kuitenkin ns. verrokkialojen (Teknologiateollisuuden työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset sekä Kemian perusteollisuuden työehtosopimus) 1.7.2022 jälkeen sopimien palkkaratkaisujen perusteella muodostunut yleinen palkankorotustaso ylittää edellä mainitun määrän, tuosta ylimenevästä osuudesta lisätään 70 % yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan paikallisesti neuvoteltavana palkkaeränä. Paikallisen erän suuruus on kuitenkin enintään 0,4 %, loput maksetaan yleiskorotuksena.

Paikallisen erän osalta sovittiin myös, että jos sen jakamisesta ei työpaikoilla päästä yksimielisyyteen, jaetaan 1.6. vain yleiskorotus ja tuo em. verrokkialoihin perustuva mahdollinen ylite maksetaan 1.11.2023 yleiskorotuksena.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet eli SuPer, Tehy ja ERTO sekä työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI ry ovat käynnistäneet neuvottelut, joissa yhteisesti sovitaan tulevan kesäkuun palkankorotuksen suuruus, eli mikä on edellä todettujen verrokkialojen palkkaratkaisujen vaikutus terveyspalvelualalla. Näissä neuvotteluissa määräytyvät sekä yleiskorotuksen että paikallisen erän suuruudet. Jos korotustasosta ei osapuolten välillä päästä yhteisymmärrykseen, asia siirtyy valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi.

Tiedotamme neuvotteluiden etenemisestä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.