TPTES: palkkaneuvottelut 2023

Yksityisen terveyspalvelualan (TPTES) neuvotteluissa vuoden 2023 palkankorotuksista on saavutettu neuvottelutulos

23.5.2023 Terveyspalvelualan neuvotteluissa vuoden 2023 palkankorotuksista on saavutettu neuvottelutulos ja osapuolet ovat sen hallinnoissaan hyväksyneet. Neuvottelut olivat erittäin vaikeat ja haasteelliset, vaikka kyse olikin vain ns. verrokkialojen eli tiettyjen teollisuuden sektorin palkkaratkaisujen vaikutuksesta terveyspalvelualan palkankorotuksiin vuodelle 2023. Koska Terveyspalvelualan työehtosopimus on voimassa 30.4.2024 asti, eivät mitkään järjestölliset painostuskeinot sopimusratkaisun syntymisen edistämiseksi olleet mahdollisia tässä tilanteessa. Terveyspalvelualan palkankorotuksista ja muista ehdoista neuvotellaan kuitenkin seuraavan kerran jo ensi keväänä, jolloin työehtosopimuksen voimassaolo päättyy.

Lue Tptes-jäsenkirje: Jäsenkirje yksityisellä terveyspalvelualalla työskenteleville jäsenille (superliitto.fi)


20.4.2023 Yksityisellä terveyspalvelualalla neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista ovat jatkuneet koko alkuvuoden. Palkankorotusten vähimmäistasosta on jo aiemmin sovittu kesällä 2023 sovitun työehtosopimusratkaisun yhteydessä, nyt on neuvoteltu ainoastaan ns. verrokkialojen eli tiettyjen teollisuuden sektorin palkkaratkaisujen vaikutuksesta terveyspalvelualan palkankorotuksiin. Käytännössä kyse on siis siitä, miten paljon jo aiemmin sovittu palkankorotus korottuu näiden tiettyjen muiden alojen sopimusratkaisujen myötä. Terveyspalvelualan työehtosopimus on voimassa kevääseen 2024 asti, eli neuvotteluiden kohteena ei ole mitään muita asioita kuin ainoastaan palkankorotuksen määrä tämän vuoden osalta. 

Koska neuvotteluissa työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa ei ole löytynyt yhteisymmärrystä, on asia siirretty valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi. Ensimmäinen tapaaminen valtakunnansovittelijan johdolla oli tänään 20.4. Tiedotamme lisää asian edetessä.

Lue Sote/Tptes -jäsenkirje (11.4.): Terveyspalvelualan työehtosopimuksen jäsenkirje (superliitto.fi)


Yksityisellä terveyspalvelualalla (TPTES) sovittiin kesän 2022 työehtosopimusratkaisun yhteydessä vuoden 2023 palkankorotuksen sitomisesta tiettyjen vientialojen tuleviin palkkaratkaisuihin. Näin haluttiin varmistaa, että terveyspalvelualan palkankorotusten taso vastaa muilla sopimusaloilla tehtyjä ratkaisuja.

Viime kesänä ei ollut tietoa, miten esim. inflaatio tulee vuoden aikana vaikuttamaan työntekijöiden ostovoimaan, minkä vuoksi korotusten lopullinen taso sovittiin määritettäväksi vasta myöhempänä ajankohtana.

Terveyspalvelualan työehtosopimusratkaisussa on sovittu vuoden 2023 palkankorotusten osalta, että palkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien 1,9 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Jos kuitenkin ns. verrokkialojen (Teknologiateollisuuden työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset sekä Kemian perusteollisuuden työehtosopimus) 1.7.2022 jälkeen sopimien palkkaratkaisujen perusteella muodostunut yleinen palkankorotustaso ylittää edellä mainitun määrän, tuosta ylimenevästä osuudesta lisätään 70 % yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan paikallisesti neuvoteltavana palkkaeränä. Paikallisen erän suuruus on kuitenkin enintään 0,4 %, loput maksetaan yleiskorotuksena.

Paikallisen erän osalta sovittiin myös, että jos sen jakamisesta ei työpaikoilla päästä yksimielisyyteen, jaetaan 1.6. vain yleiskorotus ja tuo em. verrokkialoihin perustuva mahdollinen ylite maksetaan 1.11.2023 yleiskorotuksena.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet eli SuPer, Tehy ja ERTO sekä työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI ry ovat käynnistäneet neuvottelut, joissa yhteisesti sovitaan tulevan kesäkuun palkankorotuksen suuruus, eli mikä on edellä todettujen verrokkialojen palkkaratkaisujen vaikutus terveyspalvelualalla. Näissä neuvotteluissa määräytyvät sekä yleiskorotuksen että paikallisen erän suuruudet. Jos korotustasosta ei osapuolten välillä päästä yhteisymmärrykseen, asia siirtyy valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi.

Tiedotamme neuvotteluiden etenemisestä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.