TPTES

TPTES-sopimus

30.6.2022 Yksityisen terveyspalvelualan työmarkkinaosapuolet ovat hyväksyneet viime viikolla saavutetun sopimusratkaisun. Työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2024. Lue tiedote aiheesta


23.6.2022 Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen sisältöä ei avata tai kommentoida julkisesti ennen kuin liittojen hallinnot ovat käsitelleet asiaa. Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksen ensi viikon aikana.


20.6.2022 Terveyspalvelualalla neuvoteltiin tänään pitkä päivä. Kävimme läpi jälleen kerran sekä tekstikokonaisuutta että palkkaukseen ja palkankorotuksiin liittyviä asioita. Kaikki pöydässä avoinna olevat asiat olivat käsittelyssä. Edistymistä joissain asioissa, mutta edelleenkin paljon työstettävää. Erityisesti palkkausjärjestelmään ja palkankorotuksiin liittyvät kysymykset todella hankalia. Neuvottelut jatkuvat 22.6.


14.6.2022 Terveyspalvelualan neuvottelut jatkuivat tänään vähän pidemmän tauon jälkeen. Käsittelimme koko tes-kokonaisuutta ja keskustelimme sopimusratkaisun edellytyksistä. Tilanne on haasteellinen, muun muassa näkemykset työehtosopimusjärjestelmästä ja työehtosopimuksen roolista eroavat monin paikoin merkittävästi toisistaan. Keskeisimmät asiat kuten palkankorotusten taso ja sopimuskauden pituus ovat edelleen avoinna. Tekstikysymyksissä on välillä päästy hyvinkin eteenpäin, sitten taas palattu alkuasetelmiin. Asiat etenevät hitaasti, koska näkemyseroja on todella paljon. Neuvottelut jatkuvat 18.6.


31.5.2022 Neuvotteluja jatketaan 14.6.


25.5.2022 Terveyspalvelualan tämän päiväisten neuvotteluiden keskiössä olivat palkkausjärjestelmä sekä koko muu työehtosopimuskokonaisuus. Kävimme tekstejä läpi ja hioimme niitä. Keskustelimme esimerkiksi työaikamääräyksistä, henkilöstön edustajista sekä työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Lisäksi esillä olivat myös palkka ja palkankorotukset. Edelleen paljon asioita kesken, mutta myös edistymistä tapahtunut. Neuvottelut jatkuvat 30.5.


20.5.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa käsittelimme tänään koko työehtosopimuskokonaisuutta. Paljon on edelleen auki olevia asioita, mutta myös edistymistä on tapahtunut tekstikysymyksissä. Muun muassa palkkausjärjestelmään liittyvistä asioista keskustelimme jälleen kerran pitkään ja niiden osalta päästiinkin taas hieman eteenpäin. Haastetta tuovat isot periaatteelliset asiat ja rakenteet. Seuraava neuvottelutapaaminen on sovittu 25.5, väliaika käytetään tekstien hiomiseen/laadintaan.


16.5.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskityttiin tänään vain ja ainoastaan palkkausjärjestelmään ja siihen liittyviin kysymyksiin. Keskiössä olivat palkkausjärjestelmän perusrakenne ja tehtävänkuvausprosessi sekä erityisesti erityistekijöihin ja erityistekijälisään liittyvät asiat. Tyytymättömyyttä järjestelmän toimivuuteen on molemmilla osapuolilla, mutta erilaisista syistä. Yhteisymmärryksen löytäminen palkkausjärjestelmän kehittämisestä on erittäin haastavaa. Neuvottelut jatkuvat 20.5. 


13.5.2022 Terveyspalvelualan tämänpäiväisissä neuvotteluissa jatkoimme eilistä keskustelua palkkausjärjestelmästä. Osapuolilla on eriävät näkemykset keinoista palkkausjärjestelmän kehittämiseksi. Edistystä on tapahtunut, mutta isoja periaatteellisia kysymyksiä sen osalta on vielä ratkottavana. Lisäksi keskustelimme palkkauksesta sekä jälleen kerran paikalliseen sopimiseen liittyvistä asioista. Lopuksi käsittelimme koko tes-kokonaisuutta ja edelleen auki olevia muita tekstikysymyksiä. Paitsi että lukuisissa yksityiskohdissa on vielä hiottavaa, myös paljon isoja asioita on vielä kesken. Neuvottelut jatkuvat 16.5.


12.5.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa tänään teemana palkkausjärjestelmään liittyvät asiat. Vaikeita asioita edelleen työstettävänä, näkemyserot monelta osin isoja, joten eteneminen haasteellista. Neuvottelut jatkuvat 13.5.


11.5.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa käsittelimme tänään jälleen kerran keskeisiä tekstikysymyksiä kuten perhevapaauudistusta ja sen edellyttämiä muutoksia työehtosopimukseen sekä paikalliseen sopimiseen ja palkkausjärjestelmään liittyviä asioita. Keskustelimme myös kuntasektorin neuvottelutilanteesta sekä palkkauksesta. Lähelläkään valmista ei ole vieläkään. Neuvottelut jatkuvat 12.5. 


8.5.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa olemme viikonloppuna jatkaneet tekstien työstämistä. Edelleen paljon on asioita auki, minkä vuoksi olemme jälleen sopineet uusia neuvotteluaikoja. Erityisen paljon keskusteltavaa on vielä palkkaukseen ja palkkausjärjestelmään sekä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa, mutta tehtävää on myös monissa muissakin asiakokonaisuuksissa. Seuraava tapaaminen on sovittu 11.5.


5.5.2022 Terveyspalvelualan neuvottelut jatkuivat tänään koko kokonaisuuden läpikäymisellä, keskusteluissa olivat kaikki keskeiset avoinna olevat asiat, joita vielä riittää. Edistymistä ei tämän päivän osalta tapahtunut, edelleen paljon hankalia asioita työstettävänä. Seuraavan kerran neuvotellaan viikonloppuna.


4.5.2022 Tänään terveyspalvelualan neuvotteluissa käsittelimme palkkausjärjestelmään ja sen kehittämiseen liittyviä asioita. Molemmilla osapuolilla on paljon erilaisia tavoitteita palkkausjärjestelmään liittyen ja niiden yhteensovittaminen on melkoisen haasteellista. Keskusteluissa on kuitenkin edistytty, vaikkakin vielä on myös tämän teeman osalta paljon tehtävää. Neuvottelut jatkuvat 5.5.


2.5.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkoimme tänään yhä edelleen tekstikysymysten työstämistä. Erityisesti esillä oli muun muassa luottamusmiessopimukseen, paikalliseen sopimiseen ja perhevapaauudistukseen liittyviä asioita. Tämän lisäksi keskustelimme yhteisistä tavoitteista pidemmällä aikavälillä kehittää työehtosopimusta. Lähentymistä tekstiasioiden osalta on hiljalleen tapahtunut, mutta vielä riittää tehtävää ennen kuin sopimusratkaisuun voidaan päästä. Neuvottelut jatkuvat 4.5.


28.4.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa tänään taas tiivis päivä. Keskusteluissa olivat kaikki avoinna olevat asiat, vaikka erityisesti keskityimmekin jälleen tekstikysymyksiin. Paljon on edelleen keskeneräisiä asioita, minkä vuoksi olemme sopineet lisää neuvotteluaikoja. Lähentymistä on kuitenkin joidenkin asioiden osalta tapahtunut. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla.


26.4.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa tänään jälleen pitkä, tiivis neuvottelupäivä. Käsittelimme kaikkia tekstikysymyksiä sekä koko työehtosopimuskokonaisuutta. Edelleen on paljon keskeneräisiä asioita, mutta myös hieman lähentymistä on tiettyjen teemojen osalta tapahtunut. Neuvottelut jatkuvat 28.4.


25.4.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa tunnelmat tiivistyvät, tänään neuvoteltu pitkä päivä. Olemme läpikäyneet tekstejä ja olemme yrittäneet löytää yhteisymmärrystä keskeisimpiin avoinna oleviin asioihin, joita on edelleen todella paljon. Neuvottelut jatkuvat 26.4.


21.4.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkettiin tänään koko työehtosopimuskokonaisuuden läpikäymistä. Keskiössä olivat kuitenkin työoloihin ja työhyvinvointiin liittyvät asiat. Huolemme sote-alan tilanteesta on kuultu, mutta ongelmien ratkaisemisen keinoista ei vielä ole yksimielisyyttä. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 25.4. ja koko ensi viikko neuvotellaan täysipäiväisesti. Nyt tämä loppuviikko työstetään tekstejä Sote ry:n neuvottelijoiden kesken.


20.4.2022 Tänään terveyspalvelualan neuvotteluissa keskustelimme hyvin laaja-alaisesti erilaisista pöydällä olevista tekstikysymyksistä. Erityisesti keskityimme palkkausjärjestelmään ja työhyvinvointiin liittyviin asioihin, jotka hyvin keskeisiä asiakokonaisuuksia. Auki olevia asioita on todella paljon, eli tekemistä kyllä vielä riittää ennen kuin tulee valmista. Neuvottelut jatkuvat huomenna 21.4.


14.4.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa kävimme tänään hyvää ja rakentavaa keskustelua työehtosopimuskokonaisuudesta, esillä erityisesti palkkausjärjestelmään ja paikalliseen sopimiseen liittyvät asiat. Rakentavassa hengessä käydystä tapaamisesta huolimatta sopimusratkaisun syntymiseen on vielä matkaa. Pöydässä olevat asiat isoja ja hankalia, näkemysten yhteensovittaminen on todella haasteellista. Neuvottelut jatkuvat 20.4.


13.4.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkoimme tänään osapuolten tavoitteiden läpikäyntiä ja kokonaispaketin työstämistä. Emme keskittyneet erityisesti mihinkään erityisteemaan vaan keskustelimme koko kokonaisuudesta kuten edelliselläkin kerralla. Nostimme esille myös eilisillan Sote ry:n aktiivitapaamisen, jossa kentän viesti neuvottelijoille oli selkeä, huoli työntekijöiden jaksamisesta on suuri ja jos ongelmia ei nyt korjata, meillä ei tulevaisuudessa ole alalla työntekijöitä. Neuvottelutapaamisen keskiössä oli siis tämän neuvottelukierroksen keskeinen tavoitteemme, sote-alan veto- ja pitovoima. Neuvottelut jatkuvat huomenna 14.4.


11.4.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa kävimme jälleen läpi osapuolten tavoitteita perusteluineen ja keskustelimme kattavasti koko työehtosopimuskokonaisuudesta. Sovimme myös lisää neuvotteluaikoja. Kaukana vielä ollaan sopimusratkaisun syntymisestä, haasteita riittää.


6.4.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskityimme tänään työehtosopimuksen soveltamisalaan liittyviin kysymyksiin sekä yleiseen tilanteeseen. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 11.4.


30.3.2022 Terveyspalvelualan neuvottelutapaaminen oli tänään tehokas ja tiivis. Kävimme läpi perhevapaauudistuksen edellyttämiä muutostarpeita työehtosopimukseen sekä muita perhevapaamääräyksiin liittyviä tavoitteita. Lisäksi keskustelimme sairauslomamääräyksistä, runkosopimuksista sekä työvaatteisiin ja lepoaikoihin liittyvistä asioista. Neuvottelut jatkuvat 6.4.


28.3.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkoimme tänään keskustelua henkilöstön edustajien asemasta ja toimintaedellytyksistä sekä paikallisen yhteistoiminnan tärkeydestä. Tämän lisäksi keskustelimme myös palkkasopimuksen siirtymämääräyksistä, työehtosopimuksen matkustussäännön selkiyttämisestä sekä vuosiloma-asioihin liittyvistä tavoitteista.

Neuvottelut ovat toistaiseksi sujuneet rakentavassa hengessä, vaikka asioita on paljon ja ne ovat vaikeita, osapuolten tavoitteet ja näkemykset ovat monilta osin hyvin kaukana toisistaan. Seuraava tapaaminen on sovittu 30.3.


23.3.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa käsiteltiin tänään täydennyskoulutukseen liittyviä asioita sekä henkilöstön edustajien asemaa ja toimintaedellytyksiä. Toimiva paikallinen yhteistoiminta edellyttää, että sekä luottamusmiesten että työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytykset ovat kunnossa. Esimerkiksi ajankäyttöön, tiedonsaantioikeuksiin ja korvauksiin liittyvät asiat on saatava paremmalle tasolle. Myöskään paikallisen sopimisen edistämiselle ei ole edellytyksiä ilman näiden asioiden kuntoon laittamista.  Neuvottelut jatkuvat 28.3.


21.3.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa käsittelimme tänään työhyvinvointiin ja työoloihin liittyviä asioita ja tavoitteita. Teema on aivan keskeinen alan veto- ja pitovoiman kannalta, hyvinvoivat työntekijät ovat myös työnantajan etu. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 23.3., tällöin teemana ovat muun muassa koulutuksiin sekä henkilöstön edustajiin liittyvät asiat.


16.3.2022 Terveyspalvelualan neuvotteluissa käsittelimme tänään työaika-asioita sekä runkosopimuksiin liittyvää problematiikkaa. Keskustelimme yleisellä tasolla myös sote-alan tilanteesta sekä työehtosopimusjärjestelmästä. Neuvottelut jatkuvat 21.3. työhyvinvointiin ja työoloihin liittyvillä asioilla.


9.3.2022 Terveyspalvelualan tämänpäiväisessä neuvottelutapaamisessa jatkettiin osapuolten tavoitteiden läpikäyntiä. Erityisesti keskityttiin palkkaukseen ja palkkausjärjestelmään sekä paikalliseen sopimiseen liittyviin asioihin. Seuraava neuvottelupöydän tapaaminen on sovittu 16.3., mutta asioiden käsittelyä jatketaan myös työryhmissä.


2.3.2022 Työehtosopimusneuvottelut yksityisellä terveyspalvelualalla käynnistyivät tänään 2.3. Keskeisenä teemana tällä neuvottelukierroksella on sote-alan veto- ja pitovoiman turvaaminen.

Päätavoitteinamme ovatkin tuntuvat palkankorotukset ja palkkaohjelma sekä työolojen ja työhyvinvoinnin parantaminen. Tämänpäiväisissä neuvotteluissa käytiin läpi osapuolten tavoitteita yleisellä tasolla. Seuraavan kerran neuvotellaan 9.3, mutta neuvottelutapaamisten välillä myös palkkausjärjestelmä- ja työhyvinvointityöryhmät jatkavat työtään.


www.superliitto.fi/neuvottelukierros