19.11.2021

Lapsen oikeuksien päivä 20.11. – SuPer on kehittämässä turvallista varhaiskasvatusta

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta. SuPer on vahvasti mukana kehittämässä varhaiskasvatusta ja lähihoitajakoulutusta ja toimii varhaiskasvatuksessa työskentelevien jäsentensä edunvalvojana.

Lasten oikeuksien päivän tarkoituksena on tuoda esille lapsen oikeuksia, niiden tärkeyttä ja merkitystä niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään tänä vuonna 16.–22.11. Teemaviikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Vuoden teema on lapsen oikeus hyvään kohteluun.

Lue tarkemmin lapsen oikeuksien päivästä ja viikosta.

Mikä on lapsen oikeuksien sopimus?

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne.

Sopimuksessa todetaan muun muassa, että lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa. Lapsella on oikeus lepoon ja leikkiin.

SuPer turvallisen lapsuuden puolesta

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on turvata lapsen kehittyminen sekä mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu.

Varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisesti varhaiskasvatuksen tulee edistää jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi tulee varmistaa terveellinen, turvallinen, oppimista edistävä ja kehittävä varhaiskasvatusympäristö.

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta koskevissa päätöksissä on huomioitava paremmin lapsen edun ensisijaisuus sekä lapsen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön väliset mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet.

Varhaiskasvatuslain tavoitteet pysyvistä vuorovaikutussuhteista eivät tällä hetkellä toteudu monessakaan yksikössä, vaikka ne ovat edellytys lasten hyvinvoinnille.

SuPer on mukana varmistamassa, että kaikkia lapsia ja nuoria kohdellaan kunnioittavasti ja yhdenmukaisesti. Haluamme olla rakentamassa maailmaa, jossa on mahdollisuus kasvaa juuri sellaisena kuin on ja jossa ei rajata ketään ulkopuolelle etnisen alkuperän, vamman, kielen, sukupuolen tai minkään muun syrjivän syyn perusteella.

Lapsen oikeuksien sopimuksen lisäksi tähän velvoittaa muun muassa varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki ja yhdenvertaisuuslaki.

Opetusministeriön varhaiskasvatuksen pyöreän pöydän keskustelut

Opetusministeriön varhaiskasvatusta koskevan pyöreän pöydän keskustelussa käsitellään varhaiskasvatuksen henkilöstötilannetta, työolojen parantamista sekä alan veto- ja pitovoiman edistämistä sekä ratkaisuehdotuksia näihin. SuPerin edustajina näissä keskusteluissa ovat puheenjohtaja Silja Paavola yhdessä valittujen varhaiskasvatuksessa työskentelevien lastenhoitajien kanssa.

SuPer on vahvasti mukana kehittämässä varhaiskasvatusta ja lähihoitajakoulutusta ja toimii varhaiskasvatuksessa työskentelevien jäsentensä edunvalvojana. Päättäjiin vaikutetaan erilaisilla lausunnoilla, kannanotoilla, selvityksillä ja tapaamisilla.
 

Tutustu SuPerin varhaiskasvatuksen teemasivuun.

Varhaiskasvatuksen Facebook-ryhmään voi SuPerin jäsen liittyä keskustelemaan alan ajankohtaisista aiheista.
 

Vain Vakaa -webinaarisarja:

Vain Vakaa -webinaarit on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä koulujen superilaisille ammattilaisille. Tutustu teemoihin ja ilmoittaudu mukaan!

" "

Lue myös: