4.12.2018

Ministeriö lykkää hoitohenkilöstön rokotuksia koskevan säännöksen muutosta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei anna hallituksen esitystä tartuntatautilain 3 §:n ja 48 §:n muuttamisesta eduskunnalle ennen joulua.

Kyseiset pykälät tulivat voimaan tämän vuoden maaliskuussa ja velvoittavat riskiryhmien kanssa työskentelevältä hoitohenkilöstöltä tiettyä rokotesuojaa.

Muutosesityksen tarkoituksena on ollut selkeyttää ja täsmentää kyseisiä pykäliä. Alun perin hallituksen esitys lain muuttamisesta eduskunnalle oli tarkoitus antaa ennen joulua, mutta hallituksen esityksen valmistelu vaatii vielä lisää aikaa. Ministeriö myös odottaa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja kolmesta vireillä olevasta kantelusta ennen pykälän muuttamista. Näitä ratkaisuja odotetaan joulukuussa.

Ministeriö pyysi lakimuutoksesta lausuntoja eri tahoilta. Myös Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer antoi asiaan lausunnon, johon voit tutustu täällä »

Lausunnossaan SuPer esitti, että 48 § poistetaan tartuntatautilaista kokonaan.

Tartuntatautilain 48 § tuli voimaan 1.3.2018. Lain voimaantulon jälkeen hoitohenkilöstöltä tuli sosiaali- ja terveysministeriöön paljon palautetta, jonka mukaan rokottamattomat työntekijät saivat työpaikoilla varoituksia ja joitakuita uhkailtiin irtisanomisella.

STM:n tiedote aiheesta »