6.2.2019

Vanhusten asumispalvelujen laatua vahvistetaan 25 toimenpiteellä

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 25 toimenpidettä (pdf) vanhusten asuinpalveluiden laadun parantamiseksi. Toimenpiteitä oli laatimassa muiden muassa SuPer.

”Vanhusten hoidon laadun parantaminen on yhteinen tavoite. Kaikki toimenpiteet koskevat niin julkisia kuin yksityisiä hoivapalveluja. Toimenpidelistaus on ennen kaikkea moraalinen sitoumus taata laadukas hoito”, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko toteaa.

Toimenpidelistauksen allekirjoittajat sitoutuvat esimerkiksi haamuhoitajailmiön kitkemiseen ilmoittamalla hoitajien määrän kyselyissä ja valvontatilanteissa totuudenmukaisesti. Henkilöstömitoituksessa on noudatettava nykyistä laatusuositusta, jonka tavoitteena on turvata vaikuttavat palvelut ikäihmisille. Henkilöstön työsopimuksiin lisätään kohta, joka rohkaisee henkilöstöä epäkohdista raportointiin. Valvontaviranomaisen resursseja vahvistetaan nopeasti.

Työkokoukseen osallistuivat ja toimenpiteisiin ovat sitoutuneet:

 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Aluehallintovirasto
 • Attendo
 • Esperi Care
 • Hyvinvointialan liitto ry
 • Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • Mehiläinen Oy
 • Muistiliitto ry
 • Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
 • Tehy ry
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry
 • Valtiovarainministeriö budjettiosasto
 • Valtiovarainministeriö kunta- ja aluehallinto-osasto
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Vanhustyön keskusliitto ry

Työkokouksen taustalla on vanhusten asumispalveluista ja palvelujen laadusta käyty vilkas julkinen keskustelu.

25 toimenpidettä vanhusten asumispalvelujen laadun parantamiseksi (pdf)

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 6.2.2019

Lue myös: Vanhuspalvelulain uudistaminen käynnistynyt


Uutisoitu 1.2.2019:

STM: Työkokouksessa sitouduttiin 25 toimenpiteeseen, joilla vahvistetaan vanhusten asumispalvelujen laatua

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, hoivapalveluyritykset, ammattiliitot, järjestöt, kuntien edustus ja valvontaviranomaiset neuvottelivat tänään siitä, miten varmistetaan laadukkaat vanhusten asumispalvelut. Palaverin henki oli hyvä ja tavoite yhtenäinen vanhusten hyvässä hoidossa.

Kimmoke keskusteluun tuli viime perjantain tapahtumista, kun Valvira päätti keskeyttää vanhusten asumispalveluja tarjoavan toimintayksikön toiminnan havaittujen epäkohtien vuoksi. Valviran mukaan asiakasturvallisuus olisi vaarantunut vakavasti, jos toimintaa olisi jatkettu. Tämän jälkeen vanhusten asumispalveluista ja palvelujen laadusta on keskusteltu vilkkaasti julkisuudessa.

”On muistettava, että monissa paikoissa vanhuksia hoidetaan hyvin. Kaikkialla tilanne ei kuitenkaan ole hyvä, joten tämä laatukeskustelu on hyvin tarpeellinen. Toivon että etsisimme vähemmän syyllisiä ja enemmän ratkaisuja, joilla vanhuspalvelujen laatu varmistetaan. Keskustelemme nyt nimenomaan ympärivuorokautisesta hoivasta, joka on hoidollisesti vaativin ja kallein osa vanhuspalveluita”, ministeri Saarikko ohjeisti työkokoukseen osallistuneita.

Työkokouksessa asetettiin yhteiseksi tavoitteeksi hoidon laadun nostaminen. Osallistujat sitoutuivat 25 toimenpiteeseen, joilla vahvistetaan vanhusten asumispalvelujen laatua. Kaikki toimenpiteet koskevat niin julkisia kuin yksityisiä hoivapalveluja.

Toimenpidelista laaditaan muistioksi, jonka kaikki kokoukseen osallistujat saavat ensi viikon alussa katsottavakseen. Toimenpidelista julkistetaan ensi keskiviikkona.

”Tehostettuja asumispalveluja tarvitsevien iäkkäiden määrän arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy. Se merkitsee hoivahenkilöstön määrän kasvavaa tarvetta ja suurempia julkisia menoja. Samaan aikaan on aktiivisesti kehitettävä ja vahvistettava uusia innovatiivisia tapoja tukea vanhusten hyvää hoitoa. Tänään käyty rakentava keskustelu ja vuoropuhelu eri toimijoiden välillä auttaa saavuttamaan yhteisen tavoitteen hoidon laadun vahvistamisessa”, ministeri Saarikko totesi.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 1.2.2019