25.1.2022

Työsuojelun miniwebinaarit: Katso työhyvinvoinnin video

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.

Työhyvinvointi on siis monen tekijän summa. On äärettömän tärkeää pysähtyä miettimään ja keskustelemaan asiasta koko työyhteisön voimin.

Työhyvinvointi syntyy pääasiassa työn arjessa eikä sitä saavuteta irrallisilla tempauksilla, vaan se on pitkäjänteistä toimintaa. Helposti tulee sanottua ”ei meillä ole tähän aikaa”, mutta on todistettu, että kun työhyvinvointiin satsataan kokonaisvaltaisesti, vaikuttaa se organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja myös maineeseen. Työhyvinvointiin satsaaminen todellakin kannattaa.

Miniwebinaarisarjan kuudennella ja viimeisellä videolla TTK:n asiantuntija Pirkko Mäkinen kertoo tarkemmin työhyvinvoinnin eri tekijöistä ja niiden vaikutuksista.

Katso video täältä


Miniwebinaarit on tuotettu yhteistyössä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta neuvottelevien työntekijäliittojen ja työnantajaliiton sekä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Jokaisella videolla on oma aiheensa, josta TTK:n asiantuntija kertoo selkeästi ja tiiviisti. Kunkin videon kesto on noin 10 - 15 minuuttia.

Kuusiosaisen miniwebinaarisarjan avulla tarjotaan työpaikoille keinoja siihen, mitä työyhteisö voi tehdä työsuojelun yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tarkoituksena on kannustaa työyhteisöjä hyödyntämään videoita kullekin organisaatiolle sopivalla tavalla.

Lue aiheesta lisää ja katso kaikki tähän mennessä julkaistut videot