7.5.2019

Työ on vaativaa − lähihoitajan osaaminen on kaiken a ja o

Millainen on SuPer-hoitaja? 

Työterveyslaitoksen aivotyökysely superilaisille hoitajille toi esiin empaattisuuden ja ripeän työtahdin taakse kätkeytyvän kuormittavuuden. Webinaarissa 7. toukokuuta Työterveyslaitoksen asiantuntijat kävivät läpi kyselyn tuloksia sekä ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja turhan aivokuorman vähentämiseksi − esimerkiksi niitä vinkkejä, joita superilaiset jakoivat sosiaalisessa mediassa #SuPerAivot-tunnisteella.

Voit katsoa tallenteen Aivotyö hoitajan arjessa -webinaarista.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola totesi puheenvuorossaan, että lähihoitajan työ on hyvin kuormittavaa. Siinä voi pärjätä vain ammattitaidolla: työssä pitää hallita monia eri osa-alueita yhtäaikaisesti ja ymmärtää ammatillisesti koko ihmisen elinkaari. Lähi- ja perushoitajan osaaminen on kaiken a ja o. SuPer pitää tärkeänä sitä, että lähihoitajakoulutukseen pääsevät vain soveltuvuuskokeet läpäisseet opiskelijat.

Kyselyssä kävi ilmi, että valtaosaa vastaajista innostaa oma osaamisen päivittäminen, mutta varsinkin iän myötä moni kokee sen kuormittavana. Työterveyslaitoksen tuotepäällikkö Teppo Valtonen kysyikin, onko uuden oppimiselle järjestetty työpaikoilla aikaa ja mahdollisuuksia.

Nuoret vastaajat kokivat itsensä kuormittuneemmaksi kuin vanhemmat. Viesti on huolestuttava, koska heidän pitäisi jaksaa työelämässä kymmeniä vuosia. Silja Paavola haluaa kiinnittää huomiota työn johtoon ja työpaikkojen arkeen: nuorilta ei voi odottaa samaa osaamista kuin 20 vuotta työssä olleelta.

Ihmisen kyky käsitellä tietoa on monin tavoin rajallinen. Kiire ja keskeytykset kuormittavat, jolloin osa tehtävistä voi jäädä hoitamatta. Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Tiina Heusela muistuttaa, että työn suunnittelussa tulisi ottaa huomioon työn vaatimukset ja olosuhteet. Työympäristöä voidaan muokata tukemaan tekemistä esimerkiksi pitämällä työvälineet sovitussa järjestyksessä. Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on tärkeää, jotta hoitoprosessi on yhtenäinen.

Hoitoprosessin sirpaloitumisen syyt

Jotta kaikki jaksaisivat hoitotyössä, olisi henkilöstömitoitusta parannettava kaikilla superilaisten työpaikoilla. Tarvitaan työnjohdollisia toimenpiteitä, työntekijöiden omaa kekseliäisyyttä työn parantamiseksi ja liiton tukea. SuPerille on tärkeää, ettei työntekijä kokisi eettistä kuormaa siitä, ettei kykene, voi tai ehdi tehdä sitä, mitä asiakas tarvitsee.

− Aivokuorma on jokapäiväistä. Se tulee vastaan siviilielämässä ja töissä, mutta töissä me olemme vastuussa hoidettavasta. Siksi tämä on vaativa ammatti. Meidän tulee ymmärtää elämän arvoitus ja arvokkuus. Sitä ei saa koskaan unohtaa, Silja Paavola painottaa.

Kanban-taulu

Superilaisen vinkki: Kanban-tauluun jaetaan työtehtävät lapuilla esimerkiksi kolmeen luokkaan: tekemättä, kesken ja tehty. 

Aivotyö hoitajan arjessa -webinaari

Suora linkki webinaariin

Webinaarin katsomiseen et tarvitse maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Voit osallistua tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla, mutta käyttämässäsi laitteessa on oltava äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Työterveyslaitos suosittelee selaimeksi Chromea, Firefoxia, Edgeä, Safaria tai Operaa.

Lue myös