10.1.2019

Valtaosa viime vuoden oikeudellisista toimeksiannoista koski yksityistä sektoria

SuPeriin vuonna 2018 tulleista oikeudellisista toimeksiannoista noin 70 % koski yksityistä sektoria.

SuPerin edunvalvontayksikköön tuli vuonna 2018 noin 10 000 yhteydenottoa puhelimitse tai sähköpostitse. Näistä oikeudellisiksi toimeksiannoiksi muodostui 863 tapausta. Päätökseen saatiin viime vuonna 538 oikeudellista toimeksiantoa.

Toimeksiantojen kautta superilaisille saatiin rahallisia korvauksia yli 1 000 000 euroa, kun vuonna 2017 vastaava summa oli lähes 840 000 euroa. Vuonna 2018 korvaukset koostuivat esimerkiksi palkkasaatavista, työsuhteenpäättämiskorvauksista ja vahingonkorvauksista. 

Yli puolet kaikista toimeksiannoista koski palkkasaatavia. Lisäksi monia määräaikaisia työntekijöitä saatiin vakinaistettua.

Oikeudellisista toimeksiannoista noin 70 % koski yksityistä sektoria. Valtaosa toimeksiannoista tuli työpaikoilta, joissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Miten toimin työsuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa?

Työsuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa ota ensin yhteyttä työnantajaan. Jos tämä ei tuota tulosta, ota yhteyttä luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun. Jos nämäkään eivät saa asiaa ratkaistua työnantajan kanssa, voi asiassa ottaa yhteyttä liiton edunvalvontaan.

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua, voi työntekijä ottaa yhteyttä liiton edunvalvontaan sitten, jos asiaa ei ole saatu selvitettyä työnantajan kanssa.

Edunvalvonnan puhelinpalvelu: ma–pe klo 9–13

  • Kuntasektorilla työskentelevät jäsenet numerossa 09 2727 9160
  • Yksityissektorilla työskentelevät jäsenet numerossa 09 2727 9171

Sopimusedunvalvonnan yhteydenottolomake »
Katso myös Usein kysytyt kysymykset »

Olemme tukenasi kaikissa tilanteissa. Liity heti opintojen alkaessa tai valmistuttuasi, niin saat monipuoliset edut heti käyttöösi! Liity SuPeriin!