3.9.2014

Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien

Olemme SuPerissa työstäneet viime keväästä asti kyselyä, joka suuntautui vammaispalvelutyössä ahertaviin superilaisiin. Saimme lähes 700 vastausta. Olemme saaneet kerättyä tärkeää tietoa niin työoloista kuin työssä jaksamisestakin.

Yksi hälyttävimmistä luvuista oli väkivallan kohtaaminen omalla työpaikalla. Vastaajista 72 % on kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään viimeisen vuoden aikana.  Tämä kuulostaa hurjalta luvulta. On kuitenkin hyvä pitää mielessä hoidettava kohderyhmä ja heidän syyntakeettomuutensa. Toki tosiasia kuitenkin on, että väkivalta ei ole hyväksyttävää missään muodossa. Miten saamme äänemme kuuluviin?
 
Koulutetun hoitohenkilökunnan määrää on lisättävä, työntekijän turvallisuuteen on panostettava, koulutuksia on lisättävä sekä on tiedotettava asioista päättäjille, tuotava asioita julkisuuteen ja tietysti vaikutettava siellä, missä päätöksiä tehdään. Useita ehdotuksia työstämme jo SuPerissa - jäsentemme hyväksi ja paremman huomisen puolesta.
 
Vammaispalvelutyön ammattilaiset työskentelevät erittäin vaativissa ja monipuolisissa työtehtävissä, joissa edellytetään erityisosaamista vammaisuudesta asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Työn luonteen vuoksi hoitajan persoonalta vaaditaan muun muassa kärsivällisyyttä, itsenäisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
 
Lähihoitajia koulutetaan kaikkiin edellä mainittuihin vaatimuksiin. Erikoisammattitutkintoja hyödyntäen voi myös lisätä lähihoitajana omaa ammattikompetenssiaan ja jatkokouluttautua omaan erityisalaansa.
 
Selvitys herätti paljon keskustelua täällä SuPerin työtiimissä ja lisäsi ymmärrystä alan haasteita kohtaan.

Vammaispalvelutyö on todella haastavaa ja osittain myös raskasta mutta vastapainoksi antoisaa. Superilaiset tekevät sitä sydämestään ja ovat antautuneita työlleen. Tästä olen iloinen ja jopa kiitollinen. Hienoa!
 
Toivottavasti tekemämme selvitys herättää mielenkiintoisia keskusteluja ja saa aikaan muutoksia tulevaisuutta ajatellen. Työssäjaksamiseen vaikuttaa moni asia, mutta työn tekemisen tulee ennen kaikkea olla turvallista, mieluisaa ja palkitsevaa.
 
Värikästä syksyä teille kaikille!
 
 

    Kommentit

    Lähetä kommentti