12.10.2015

Hoitajamitoituksen pienentämisellä luodaan eriarvoista yhteiskuntaa

Hallitus kaavailee muiden työelämää koskevien heikennysten lisäksi myös vanhustyössä olevien hoitajien määrän vähentämistä. Heikennys koskettaa työntekijöiden ohella ikääntyneitä suomalaisia, jotka ovat riippuvaisia yhteiskunnan tuesta arvokkaan elämän turvaamiseksi. Hoitajamitoituksen pienentämisellä on selkeä tavoite: luoda eriarvoinen yhteiskunta, jossa rahalla saa ja hevosella pääsee. Löpinät asiakkaan oikeudesta valita koskevatkin vain ihmisiä, joilla aidosti on mahdollisuus sekä kyky ja rahaa valita.

Heitetäänpä kehiin nykyisen hallituksen keinovalikoimista pakottava lainsäädäntö. Juuri se, mistä tässä muutama viikko on mediassa kohistu. Henkilöstömitoitus lakisääteiseksi ja pakottavaksi! Laitetaan kaikkiin hoitolaitoksiin sama mitoitus 0,4. Ei minimi vaan maksimi. Yhtään tästä yli ei voi sopia. Myös päättäjät ja heidän läheisensä hoidetaan sitten tällä samalla henkilöstömäärällä. Miltä kuulostaa? Kannattaisiko hallituksen kuitenkin ajatella asiaa siitä näkökulmasta, miltä päätökset muista ihmisistä tuntuvat. Jäisivätkö silloin tällaiset eriarvoistavat ja ylimieliset ehdotukset tekemättä? Hoitotyössä tällaista myötäelämistä kutsutaan empatiaksi.

Toteutettujen tai uhkaavien säästöjen paineessa syntyy työpaikoille uudenlainen toimintakulttuuri, joka säästöjen ohella vaikuttaa hoidon laatuun. Kestääkseen riittämättömyyden tunnetta ja kyetäkseen jatkamaan eettisesti kestämätöntä tilannetta asiakastyössä, joutuvat hoitajat hiljaa hyväksymään toimintakulttuurin, jossa kokonaisvaltainen hoitotyö koostuu perustarpeiden toteuttamisesta. Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että vanhuksen yksilöllinen elämä päättyy, kun hän joutuu asumispalveluiden piiriin. Hoitotyössä tämä tarkoittaa, että aika riittää vain välttämättömään. Aiemmin tärkeänä pidetyn hiljaisen tiedon siirtymiselle ja toiminnan kehittämiselle ei ole tilaa. Valtava osaamispääoma katoaa hoitotyöstä.

Resursseja ei ohjaa hoitotyössä raha. Näin toteaa myös vanhuspalvelulaki. Lähtökohtana laadukkaille palveluille on sellainen toimintakulttuuri, joka asettaa potilas- ja asiakasturvallisuuden ja hyvän hoidon perusarvoiksi. Myös työturvallisuus ja -terveys ovat toiminnan suunnittelun keskiössä.

Laske oman työpaikkasi henkilöstömitoitus SuPerin laskurilla

henkilöstömitoituslaskuri

    Kommentit

    Lähetä kommentti