7.2.2019

Hoivayritysten voitontavoittelun rinnalla tulisi puhua yhteiskuntavastuusta

Esperi Caren tapaus nosti keskusteluun hoivayritysten voitontavoittelun ja sen, voiko vanhustenhoidolla käydä kauppaa. Vaikka liiketoiminnan tarkoitus on tuottaa omistajilleen voittoa, on epäeettistä ottaa se tinkimällä hoidon laadusta ja työntekijöiden oikeuksista. Tällainen yritys ei toimi vastuullisesti.

Voitontavoittelun rinnalla tulisi puhua yritysten yhteiskuntavastuusta, jolla tarkoitetaan kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista yritystoiminnassa. Yhteiskuntavastuun noudattaminen vaikuttaa merkittävästi yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn. Hyvä maine edesauttaa saamaan hyviä työntekijöitä ja asiakkaita sekä sitouttaa rahoittajia ja sidosryhmiä.

Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä yritystoiminta on luotettavaa, taloudellista, ihmisarvoa kunnioittavaa, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa. Työntekijöiden ja asiakkaiden oikeuksia laiminlyövä yritys ei houkuttele sijoittajia eikä herätä luottamusta rahoittajissa.

Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yrityksen toiminnan avoimuus ja valvonta sekä toiminnasta raportointi. Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös virheiden myöntäminen ja niiden korjaaminen. Ongelmien pimittäminen tai työntekijöiden syyttäminen valehtelusta ovat kaukana vastuullisesta yritystoiminnasta.

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat oikeudenmukaiset ja ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintatavat, työelämän käytännöt ja työntekijöiden työolosuhteet. Työelämän perusnormit muodostaa Kansainvälisen työjärjestö ILO:n (International Labour Organization) työelämää koskevat ihmisoikeussopimukset.

Yritysten kannattaisi kilpailla hyvästä työvoimasta, asiakkaista ja rahoittajista ottamalla eettisyys ja vastuullisuus kilpailukeinoiksi. Hyvä työnantaja arvostaa työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia ja antaa työntekijöille mahdollisuuden tehdä työtään hyvin. Hyvä työnantaja ymmärtää, että ilman työntekijöitä sillä ei ole liiketoimintaa. Työntekijät tuottavat palvelun ja myös voiton osaamisellaan. Jos koulutettua henkilökuntaa ei ole riittävästi, työntekijöiden työolosuhteiden vaatimukset eivät täyty.

Työntekijöillä tulee ehdottomasti olla oikeus ilmoittaa hoidon ongelmista ilman pelkoa vastatoimista. Jos tämän velvollisuuden toteuttaminen estetään, ei työntekijöitä kohdella oikeudenmukaisesti. Samalla työnantaja vaarantaa hoidon, kun se ei tartu tiedossaan oleviin epäkohtiin.

YK:n Global Compact -aloite on kansainvälinen mekanismi, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen periaatteen mukaan muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi ja työvoiman oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi.

Aloite käynnistettiin vuonna 2001, minkä jälkeen siihen on liittynyt yli 9 000 yritystä 164 eri maasta. Global Compactissa mukana olevilla yrityksillä on velvollisuus raportoida YK:lle vuosittain vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta.

Liiketoimintaa voi harjoittaa myös vastuullisesti: ihmisoikeuksia ja asiakkaiden sekä työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen.

Kommentit

Maj Lis07.02.2019 17:27:16Hei Sari ! Voiko tähän kirjoittaa, teksti ei tule lehteen? Yst.terv. Maj LIs

Lähetä kommentti