13.9.2021

Hyvä kiertämään – ilmoita työyhteisösi kehittämisteko 30.9. mennessä

Raskaasta korona-ajasta huolimatta monilla sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työpaikoilla on kehitetty uusia ratkaisuja ja toimintamalleja palvelujen tuottamiseen.

Monet ovat kertoneet siitä, miten ovat onnistuneet työyhteisössään parantamaan suojautumistaan ja käyttämään oikeanlaisia suojavälineitä kussakin tilanteessa. Se on ensiarvoisen tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Olen kuullut, että osatyökykyisten työuran jatkamiseksi on kehitetty uudenlaisia toimintamalleja. Tällainen kehittämistyö mahdollistaa entistä useamman osatyökykyisen työuran jatkumisen osatyökykyisyydestä huolimatta.

Varahenkilöjärjestelmiä on kehitetty tukemaan työntekijöiden jaksamista ja varmistamaan laadukkaan palvelun. Varahenkilöjärjestelmien kehittäminen ja työntekijöiden palkkaaminen sitä kautta on merkittävä edistysaskel, kun pyritään kohti riittävää henkilöstömäärää. Se on tällä hetkellä välttämätöntä.

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n yhteinen Hyvä kiertämään -kampanja kerää vielä syyskuun loppuun saakka kuntatyön isoja ja pieniä kehittämistekoja Tekojen torille. Myöhemmin marraskuussa palkitaan parhaat teot Kuntatyö 2030 -gaalassa!

Nyt valitaan myös syksyn kekseliäin kunta! Se on kunta, josta ilmoitetaan syyskuun loppuun mennessä eniten kehittämistekoja Tekojen torille.

Haastamme teidät kaikki jakamaan tietoa omista hyvistä kehittämisteoistanne. Varatkaa aikaa ja kertokaa, mitä olette kehittäneet ja miten se on vaikuttanut työyhteisössänne ja organisaatiossanne.

Jokainen hyvä työ ja kehittämisteko ansaitsee tulla esille, joten tuokaa yhdessä näkyväksi se monipuolinen ja arvokas kehittämistyönne, jotta sitä pääsee hyödyntämään mahdollisimman moni samojen asioiden parissa työskentelevä.

Katse Tekojen torille, siellä voit tutustua myös muiden kehittämistekoihin! 

    Kommentit

    Lähetä kommentti