24.1.2024

Lähihoitaja on kotihoidon peruskivi

Lähihoitajat ovat kotihoidon suurin ammattiryhmä. Heidän ammattitaidollaan on korvaamaton merkitys kotihoito-organisaation toimivuuteen ja asiakkaiden saaman hoidon sekä elämän laatuun. Lähihoitajan työllä on inhimillinen ja taloudellinen merkitys. Asiakkaalla on mahdollisuus saada ammattitaitoista hoitoa kotona ja yhteiskunta säästää sairaalahoidon sekä hoiva-asumisen kustannuksissa.

Lähihoitajien työnkuva kotihoidossa on erittäin laaja. Kotihoidossa työskennellään pääsääntöisesti koko työvuoro yksin, mikä korostaa arviointiosaamista sekä muita ammattitaitovaatimuksia. Työn suunnittelusta huolimatta asiakkaan kotona saattaa odottaa mitä tahansa, johon työntekijän on osattava reagoida ammattitaitoisesti.

Lähihoitajat vastaavat asiakkaiden perustarpeisiin, kuten henkilökohtaisen hygienian hoitoon, ravitsemukseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, monesta tulokulmasta: suunnittelu, hankinnat, toteutus, arviointi, seuranta, tiedon välittäminen ja kirjaaminen.

Lääkehoito on olennainen osa lähihoitajan työtä kotihoidossa. Kun tarkastellaan lähihoitajien muita sairaanhoidollisia tehtäviä, voidaan todeta, että kotona hoidettavilla asiakkailla on hyvin laaja kirjo sairauksia ja että kotona pystytään toteuttamaan paljon sairaanhoidollisia tehtäviä. Monia kotihoidon asiakkaita olisi aiemmin hoidettu joko sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Lähihoitajalla on kotikäynnillään ammattitaito arvioida asiakkaan vointia ja reagoida havaintoihin oikea-aikaisesti.

Tutustu lähihoitajan työnkuvaan 

SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi

 

 

    Kommentit

    Lähetä kommentti