20.11.2015

Lasten oikeuksien päivänä 20.11.2015

Opetushallituksessa on ryhdytty laatimaan uusia valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelmia, ja  SuPer saa olla mukana uudistustyössä ohjausryhmässä. Varhaiskasvatussuunnitelmat ohjaavat ja edistävät laadun kehittämistä varhaiskasvatuksessa. Uudessa varhaiskasvatuslaissakin on laadulle kymmenen kohdan tavoitteet.

Kysyimme lokakuussa varhaiskasvatusmessuilla varhaiskasvatuksen ammattilaisilta mikä heidän mielestään on tärkeintä varhaiskasvatuksessa. Vastaajina oli kattava läpileikkaus varhaiskasvatuksen ammattilaisia johtajista ja esimiehistä lastentarhanopettajiin, lastenhoitajiin sekä lähihoitajaopiskelijoihin. Sanapilven laajuudesta näkee, miten monet tärkeät elementit ovat kaikki tärkeitä varhaiskasvatuksessa. Yhtä tärkeintä on vaikea nimetä.

Sipilän hallitus aikoo kuitenkin karsia resursseja varhaiskasvatuksesta. Kaikille saatavilla olevasta oikeudesta tehdään vain rajatusti osaa lapsia koskeva. Lasten näkökulmasta tämä -  samoin kuin lasten lisääminen ryhmiin - on varhaiskasvatuksen laadun heikennys.

Varhaiskasvattajat näkevät turvallisuuden kaikkein tärkeimmäksi asiaksi varhaiskasvatuksessa. Toivomme, että lasten oikeus turvalliseen varhaiskasvatukseen on mahdollista myös säästöistä huolimatta. Turvallisuus voidaan taata vain, jos lapsiryhmät eivät kasva liikaa. SuPer on kampanjoinut jo kolme vuotta turvallisen lapsuuden puolesta.

sanapilvi messuvastauksista

 

    Kommentit

    Lähetä kommentti