22.11.2021

Missä olet lähihoitaja?

Jokapäiväisessä elämässä tapaamme usein lähihoitajan. Hän voi olla lastasi vastassa päiväkodissa tai toimia koulunkäyntiavustajana lapsesi koulussa. Hammaslääkärin työparina on usein lähihoitaja. Kun käytät terveydenhuoltopalveluita, asioit todennäköisesti jossain kohtaa lähihoitajan kanssa.

Lähihoitaja toimii esimerkiksi osastonsihteerinä/vastaanottoavustajana, vastaanoton hoitajana, verinäytteen tai ekg:n ottajana, jalkahoitajana tai lääkärin työparina avustamassa toimenpiteessä, jossa välineet on saattanut huoltaa lähihoitajan koulutuksen saanut välinehuoltaja. Sairaaloissa sinua hoitaa lähihoitaja yhtenä moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Lisäksi lähihoitajat toteuttavat tärkeää hoitotyötä myös kuntoutuksen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden, ensihoidon, lastensuojelun sekä vammaispalveluiden parissa. Lähihoitajien suurin työllistäjä on vanhustenhoito, joko ympärivuorokautinen hoito tai kotihoito. Lähihoitaja on todellinen moniosaaja ja koulutus antaa valmiudet monenlaisiin työtehtäviin.

Lähihoitajakoulutuksen saaneita tapaat kuitenkin myös esimerkiksi kauppojen kassoilla, muissa myyntitehtävissä, toimistoissa tai logistiikan alalla. Mikä on saanut lähihoitajan vaihtamaan alaa? SuPer on teettänyt jäsenilleen kyselyn jäsentensä kokemasta työkuormasta vuosina 2016 ja 2020 (ennen koronapandemiaa). Selvityksien tulokset eivät yllättäneet ketään; fyysinen ja eettinen työkuorma koetaan edelleen raskaaksi.

Onko mitään tehtävissä? Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisesta puhutaan paljon. Kaupan alalla saatetaan tehdä vähemmän työtunteja tai lyhyempää päivää. Voisiko niin tehdä myös hoitoalalla? Voisi tehdä lyhyempää työaikaa silloin kun työntekijä sitä tarvitsee ja pystyy tekemään, koska se vaikuttaa palkkapussiin – vaikka jonkun lyhyemmän jakson. Kuinka paljon työvuorosuunnitteluun pystyy vaikuttamaan, jos kyseessä on vuorotyö? Tämä vaatii aidosti avoimen ja vuorovaikuttavan työyhteisön, jossa voidaan keskustella työvuoroista ja hyväksyä, että hoitajakollega pystyy tekemään elämäntilanteensa takia esimerkiksi vain aamuvuoroja.

Työn pakkotahtisuudesta keskustellaan myös. Työ tuntuu liukuhihnatyöltä. Tässä voisi olla jotain tehtävissä, mutta se saattaa vaatia opitusta poisoppimista. Voiko hoitotyön rutiineihin luoda uudenlaisia prosesseja, vaikka tietyt tosiasiat säilyvät rinnalla? Ihminen tarvitsee ateriansa ja lääkkeensä tietyin ajoin ja puhtaus on luonnollisesti tärkeää. Tähän muutokseen tarvitaan riittävästi hoitajia tekemään hoitotyötä ja siihen vanhuspalvelulain mitoitusvaatimuskin tähtää. Eettinen kuorma vähenee, kun on aikaa asiakkaalle ja saa kunnolla tehdä työnsä.

Sitten on työn mielekkyys. Lähihoitajakoulutus on laaja ja kattava. Mutta mitä lähihoitajan osaamisen hyödyntämiselle on tapahtunut? Monessa työpaikassa lähihoitajat eivät saa enää osallistua lääkehoitoon tai tehdä ns. vaativia toimenpiteitä. Toimipaikkakouluttamalla ja näyttöjen antamisella lähihoitajan tehtävänkuvaa voisi rikastuttaa ainakin terveydenhuollon yksiköissä ja osaaminen vaikuttaisi sitten myös palkkaukseen. Haavahoidon asiantuntijaksi kouluttautuminen vaatii usein peruskoulutukseksi amk-tasoisen koulutuksen. Miksi? – sitäkin voi pohtia. Siivoukseen, pyykinpesuun, ruuan valmistukseen ym. kuluu lähihoitajan työaikaa, vaikka ne tehtävät voisi tehdä muun koulutuksen saanut. Työn mielekkyyttä lisäävät toimiva ja oikeudenmukainen johtaminen, hyvä ja turvallinen työyhteisö, kaikki hienot onnistumiset ja ilman muuta positiivinen palaute asiakkaalta, työkaverilta tai pomolta.

Ja palkka. Niinhän sitä sanotaan, ettei hoitoala ole tuottavaa työtä. No, päiväkodeissa työskentelevät mahdollistavat ihmisten pääsyn työpaikoilleen ja tekemään sitä tuottavaa työtä. Terveyskeskuksissa ja hammashoitoloissa pidetään huolta siitä, että saat itsesi kuntoon ja pääset jatkamaan työntekoa. Samoin päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävä työ tähtää siihen ja työssä pyritään myös ennalta ehkäisemään suurempia haittoja yksilölle. Ikäihmisten kanssa tehtävä työ on eettisesti niin arvokasta ja merkittävää, että työn tuottavuutta ei siihen kannata edes sotkea. Palkkaus pitäisi saada sille tasolle, että sillä pystyy elättämään itsensä ja perheensä.

Tässä vain muutamia esimerkkejä lähihoitajien työssä jatkamiseen liittyvistä tekijöistä. Nämä ovat matkan varrella kuultuja ja koettuja asioita. Tarkkaa lukua alan vaihtajista on vaikea antaa, koska eri selvitykset antavat eri lukuja. Jokainen alalle palaava hoitaja tulisi kuitenkin saada takaisin eikä yhtään enempää olisi varaa menettää muille aloille.

Minna Aittakallio
Asiantuntija

 

 

 

 

    Kommentit

    Jaspreet 23.11.2021 13:48:48Se on totta hoitajan työ on tosi tärkeä ja vaativa.

    Hoitaja22.11.2021 18:06:06Kiitos! Kirjoittan alle, lähihoitajana teen useasti tuplavuroja, että vois elää normaalisti menojen jälkeen. Tietän hyvin että se johtaa uupumukseen, mutta on pakko asialle jotain tehdä.

    Lähetä kommentti