5.10.2017

Opettajien ammattitaidolla on merkitystä lähihoitajakoulutuksen laadulle

Tänään vietetään kansainvälistä opettajien päivää. Opettajilla on suuri merkitys lähihoitajien korkeaan osaamistasoon. SuPerissa on jäseninä myös lastentarhanopettajia, jotka lähihoitajien lisäksi pitävät yllä korkeatasoista varhaiskasvatusta. Lämmin kiitos ja onnea kaikille opettajille!

Koulutuksen tehtävä on ammattiosaamisen varmistamisen lisäksi kehittää ja uudistaa työelämää. Tarvitaan innostuneita ja alan kehitystä seuraavia opettajia, jotka saavat uudet ammattilaiset katsomaan työelämää innostunein ja kriittisin silmin. Opiskelijat on koettu työpaikoilla hyviksi vakiintuneiden käytänteiden kyseenalaistajiksi ja omankin henkilöstön osaamisen uudistajiksi. Tämä edellyttää, että opiskelija on saanut ensin koulussa opetusta.

SuPer haluaa edelleen säilyttää pääosan oppimisesta oppilaitoksissa. Yhtenä ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on siirtää yhä suurempi osuus opetuksesta työpaikoille. Jo nyt riittämätön lähiopetuksen määrä vähenee siis entisestään. SuPerin mukaan työpaikkaohjaajille on annettava lisää resursseja ja kaikkeen opetukseen on osoitettava lisää tunteja. Työelämä muuttuu tulevaisuudessa jatkuvasti vaativammaksi, asettaen entistä korkeampia vaatimuksia ammattitaidolle. Asiakkaat ansaitsevat koulutetun hoitajan, joka on edellytys turvalliselle hoidolle.

Koulutuksen järjestäjät on velvoitettava turvaamaan, että opiskelijalla on määrätyt perustiedot ja -valmiudet työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ennen kuin hän voi siirtyä työpaikalla tapahtuvan oppimisen piiriin. Nämä perustiedot ja -valmiudet on määriteltävä valtakunnallisesti ammattitaidon turvaamiseksi.

Lähihoitajakoulutus Suomessa on korkeatasoista ja se tulee säilyttää laadukkaana. Opettajilla on suuri merkitys siinä, että lähihoitajat ovat Suomessa huippuosaajia. Osaamista ei saa väheksyä palkkaamalla hoitoalan työpaikoille kouluttamatonta hoitohenkilökuntaa. Hoitajat, asiakkaat, työnantajat, omaiset ja opettajat ansaitsevat sen, että koulutusta arvostetaan ja koulutettu hoitaja saa tehdä työtään asiakkaan parhaaksi.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Kommentit

Lähetä kommentti