1.4.2019

Sitova hoitajamitoitus tarvitaan huonoja vanhustenhoidon yksiköitä varten

SuPerin yksi keskeisimmistä eduskuntavaalitavoitteista on saada vanhustenhoito sen ansaitsemalle tasolle. Ongelmien kanssa on painittu useita vuosia, jopa vuosikymmeniä, ja hoitajat ovat kokeneet jääneensä yksin asiassa. Liitto on ollut tukena työpaikoilla ja auttanut epäkohtien esiin nostamisessa ja eteenpäin viemisessä, mutta työntekijät ovat odottaneet poliittisilta päättäjiltä ongelmien tunnustamista ja niiden korjaamista.

Näin vaalien alla hoitajamitoitus on herättänyt kiitettävästi keskustelua. Lupauksia on tullut lähes joka puolueelta, että mitoitus on saatava lakiin. Lupaukset täytyy kuitenkin myös lunastaa, muutoin seurauksena on entistä suurempi epätoivo ja täydellinen luottamuksen menetys. Kun ongelmat on tunnustettu, on niiden korjaamiseen löydettävä rahaa ja tahtoa.

Liitoilta vaaditaan usein ratkaisuehdotuksia siihen, mistä valtio ottaa rahat vaatimiimme korjauksiin. Mielestäni ei ole meidän tehtävä liitossa miettiä rahoitusratkaisuja, vaan se on selkeästi valtionhallinnon tehtävä. Rahaa tarvitaan, jotta inhimillinen hoito ja inhimilliset työolot toteutuvat. Jos työnantajat eivät huolehdi siitä, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon ja hoitajilla on työturvallisuuslain mukaiset työolot, on valtion puututtava asiaan lainsäädännöllä.

SuPer on vaatinut, että lakiin kirjataan vähintään 0,7:n hoitajamitoitus. Tähän ei saa laskea tukitoiminnoissa työskentelevää henkilöstöä, vaan heidät on laskettava erikseen. Avustavaa henkilökuntaa tarvitaan ilman muuta, ja jokainen ammattiryhmä on tärkeä.

Lakiin on kirjattava mitoitus huonojen yksiköiden vuoksi. Hyvät yksiköt ottavat huomioon asiakkaiden hoidon tarpeen ja henkilökunnan työolosuhteet ja ne arvostavat sekä asiakkaita että hoitajia. Sellaisissa yksiköissä mitoitus on kunnossa. Huonoja yksiköitä on ohjattava lailla ja kirjattava myös riittävät sanktiot lain noudattamatta jättämisestä.

Vanhustenhoidon ongelmat koskevat koko kenttää ympärivuorokautisesta hoidosta kotihoitoon. Lakiin kirjattava hoitajamitoitus on alku vanhustenhoidon kuntoon saattamisessa. Se vaatii myös muita toimenpiteitä, mutta jostain on aloitettava. Muutoin käy niin, että haaste tuntuu liian suurelta ja sitä siirretään tulevaisuuteen, kuten tähän asti on tehty. Siihen meillä ei ole varaa.

Tiedotuspäällikkö
Sari Tirronen

 

 

Kommentit

Riitta Polvi-Karjalainen15.01.2020 17:32:44Olisiko järkevämpää saada lisää käsipareja hoiva ym;n yksikköihin ennen suurta palkankorotusta. Jaksamiseen ei auta liksan lisäys, vaan hoitajien tarpeellinen määrä.

Kaisa Rasinmäki05.04.2019 19:18:39Miten on mahdollista, että esim. Alajärvellä kaupungin omissa yksiköissä mitoitus saa olla 0.5 mutta ostopalveluna mitoitus pitää olla o.6.Tekeekö kaupunki tarkastuksia omiin yksiköihin, epäilen.

Lähetä kommentti