13.1.2014

Työelämä murroksessa

Jos lähdetään siitä, että työuria on saatava pidemmiksi, täytyisi tarkastella, kuinka ihmiset jaksavat työssään paremmin.

Eikä pelkkä jaksaminen riitä, työssä on myös voitava hyvin.  Liian moni uupuu monenlaisten työpaineiden alla. Alaa vaihdetaan usein, koska voimavarat ovat lopussa, vaikka työ muuten olisikin mielenkiintoista.

Kuntien säästötoimet ovat tämän vuoden ykkösasia SuPerissa. Niiden vaikutukset ovat moninaiset ja työllistävät yhtä lailla valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. On hyvä, että valtion kunnille antamia velvoitteita katsotaan uudelleen, jotta peruspalvelut pystytään turvaamaan. Voi olla, että olemme piankin tilanteessa, jossa valtio joutuu ottamaan vastuulleen esimerkiksi vanhustenhoidon. Moni kunta ei pysty tätä palvelua turvaamaan ja kysymys on paikoin jopa ihmisoikeusrikkomuksista. Ihmisoikeuksien yleisenä päämääränähän on mahdollistaa ihmisarvon mukainen elämä. Tätä eivät kaikki kunnat ole pystyneet vanhustenhoidossa tarjoamaan.

Kuntien säästötoimina on työntekijöille tarjottu palkattomien työvapaiden hakemista. Lisäksi säästöjä etsitään lomautuksista ja irtisanomisista. Kuntien talouden tasapainottamista haetaan nyt pienipalkkaisten kukkarosta. Esimerkiksi kunnallisveron nostaminen olisi oikeudenmukaisempi ratkaisu. Työntekijöiden ei kannata suostua vapaaehtoisesti palkanalennuksiin. Palkaton työvapaa vaatii aina työntekijän suostumisen, eikä se takaa, etteikö työnantaja tästä huolimatta käytä lomautusta säästökeinona. Työnantajan on joka tapauksessa turvattava riittävä henkilöstömitoitus. Nykyisillä henkilöstömitoituksilla ei pystytä turvaamaan hyvää hoitoa. Jos säästövapaat, lomautukset ja irtisanomiset astuvat voimaan, asiakas ei saa edes riittävää hoitoa, eikä henkilökunta jaksa kuormitusta. On työnantajan vastuulla huolehtia, ettei tällaista tilannetta tule.

Jos jatkamme nykyisillä toimintamalleilla, meillä ei ole jatkossa riittävästi työkykyistä työvoimaa. Eläkeikää voidaan pidentää, opiskeluaikoja lyhentää ja työntekijöiden jaksamista venyttää, mutta ihmisen toimintakyvyllä on rajansa. Ihminen kun on ihminen.

Hyvää alkanutta vuotta 2014!

Sari Tirronen
Tiedotuspäällikkö
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

    Kommentit

    Lähetä kommentti