22.11.2023

Työyhteisön merkitys mielen hyvinvoinnille

Mielenterveys on yksi tärkeimmistä osista hyvinvointiamme, ja työyhteisöllä voi olla yllättävän suuri rooli sen tukemisessa. Työyhteisön merkitys mielenterveyden näkökulmasta korostuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla, jossa työskennellään lähellä ihmisiä. 

Työskentely lähellä ihmisiä tuo mukanaan emotionaalisen kuormituksen. Kohtaamme päivittäin moninaisia tarinoita ja tilanteita, jotka voivat vaikuttavat meihin. Työyhteisön tuki antaa mahdollisuuden jakaa näitä tunteita ja käsitellä kohtaamiamme haasteita yhdessä.

Vaitiolovelvollisuus estää meitä puhumasta työhön liittyvistä asiakastilanteista työpaikan ulkopuolella, joten on tärkeää raivata työarkeen tilaa käydä läpi tapahtumia keskustellen.  Työyhteisön tarjoama tuki auttaa meitä hallitsemaan tunnekuormaa ja ylläpitämään henkistä tasapainoa. 

Kun jaamme kokemuksia ja osaamistamme keskenämme, se avaa uusia näkökulmia ja auttaa meitä löytämään ratkaisuja. Yhteisöllisyys työpaikalla auttaa luomaan turvallisen tilan, jossa voimme avoimesti puhua vaikeistakin asioista. Moni meistä varmasti tunnistaa työpaikalla kukkivan mustan huumorin, joka auttaa jaksamaan haastavissakin hetkissä. Jutut, joille työyhteisössä nauretaan vedet silmissä, voisi ulkopuolisten taholta herättää lähinnä kauhistelua tai kulmien kohottelua.  

Työ lähellä ihmisiä vaatii jatkuvaa itsereflektiota ja kehittymistä. Työyhteisön tuki tarjoaa rakentavaa palautetta ja kannustusta, joka auttaa meitä kasvamaan niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisestikin. Tiimityö mahdollistaa vastuiden jakamisen ja mahdollistaa omien henkilökohtaisten vahvuuksien tuomisen työyhteisön hyväksi. Tämä auttaa meitä säilyttämään oman jaksamisemme ja pitämään huolta toinen toisistamme. 

Vahva työyhteisö luo positiivisen ilmapiirin, joka vaikuttaa suoraan työssä jaksamiseen ja työn iloon. Kun työyhteisö tukee toisiaan ja ylläpitää positiivista ilmapiiriä, se luo pohjan avoimelle kommunikaatiolle ja yhteiselle innostukselle. Työyhteisön tuki ei ole vain ylimääräinen etu, vaan se on välttämätön osa mielen hyvinvointiamme. Se on voimavara, joka auttaa meitä käsittelemään haasteita, kasvamaan ja säilyttämään ilon työssämme. Pidetään huolta toisistamme ja muistetaan, että pienillä sanoilla ja teoilla on suuri merkitys mielen hyvinvoinnin tukemisessa.  

SuPerin asiantuntija Saija Vähäkuopus

    Kommentit

    Lähetä kommentti