3.12.2018

Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta tulee korostaa kaikissa kohtaamisissa

Me kaikki olemme ainutlaatuisia ja arvokkaita. Meillä kaikilla on yhtäläiset perus- ja ihmisoikeudet.  Vammaisten henkilöiden kohdalla itsemääräämisoikeus, joka perustuu edellä mainittuihin oikeuksiin, ei aina ole itsestäänselvyys, vaan sitä tulee korostaa kaikissa asiayhteyksissä.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista korostaa oikeutta tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä ja elää laadukasta elämää. Vammaiset henkilöt ovat aktiivisia ympäröivän yhteiskunnan jäseniä sen sijaan, että heidät nähtäisiin vain hyväntekeväisyyden ja lääketieteellisen hoidon kohteina, kuten aiemmin on ollut.

Vammaisen henkilön voi olla vaikeaa ilmaista mielipiteensä ymmärrettävästi. Tällöin lähityöntekijän merkitys itsemääräämisoikeuden toteutumisessa on merkittävä, ja sen toteutuminen edellyttää luottamuksellista suhdetta.

Työntekijältä edellytetään vahvaa etiikkaa ja lainsäädännön tuntemusta. Lähihoitajan eettisten ohjeiden ensimmäiset kohdat käsittelevät ihmisarvon kunnioittamista sekä itsemääräämisoikeutta:

Lähihoitaja hoitaa työssään hyvin ja arvokkaasti jokaista ihmistä, puhutellen ja kohdellen häntä ainutkertaisena yksilönä. Hän kunnioittaa ja suojaa ihmisen yksityisyyttä ja omaisuutta huomioiden kunkin henkilökohtaiset elämänarvot ja elämäntyylit.

Vammaistyötä tekevien ammattitaito ja eettisyys yksinään eivät takaa laadukkaan palvelun toteutumista. Laadukas ja eettinen työ vammaispalveluissa, kuten mikä tahansa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan osaamisala, edellyttää toteutuakseen riittävät resurssit.

Liian tiukalle vedetty mitoitus luo kiireen, jossa yksilöllisiä tarpeita ei ole mahdollista huomioida parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä asettaa työntekijät eettisten ristiriitojen eteen, jotka pitkään jatkuessaan lisäävät kuormitusta ja uuvuttavat työntekijän. Näennäinen tehokkuus asetetaan inhimillisyyden edelle. Tällöin lopputulos on edullinen ainoastaan voittoa käärivän tai kohtuuttomia säästötoimia tekevän osapuolen näkökulmasta.

Pidetään yhdessä huoli, että jokainen vammainen henkilö saa tarvitsemansa yksilölliset sekä laadukkaat palvelut. Pidetään huoli myös, että palveluissa työskentelevät vammaistyön ammattilaiset saavat tehdä työnsä hyvin.

Erinomaista kansainvälistä vammaisten päivää 3.12.2018!

Kommentit

Lähetä kommentti