Usein kysyttyä varhaiskasvatuksen lakosta

SuPer on julistanut poliittisen lakon varhaiskasvatukseen. Lakko toteutetaan kaikissa pääkaupunkiseudun ja tiettyjen kaupunkien varhaiskasvatuksen yksiköissä julkisella ja yksityisellä sektorilla 13.–14.2.

Poliittinen lakko koskee kaikkia varhaiskasvatuksen työtehtäviä kaikilla työehtosopimusaloilla seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Vaasa, Mustasaari, Rovaniemi, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Oulu, Turku ja Pori. 

Lakossa ovat työnseisauksen aikana SuPerin jäsenten kyseisillä paikkakunnilla tekemät työtehtävät päiväkodeissa, varhaiskasvatusyksiköissä, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa mukaan lukien leikkipuisto- ja kerhotoiminta. 

Mikä lakko on? 

Lakko on työtaistelumuoto, jonka aikana työntekijä on kokonaan poissa työpaikalta eli kyse on työn väliaikaisesta keskeyttämisestä. Työntekijä ei mene lakon aikana töihin eikä työnantaja maksa palkkaa. Työntekijän työsuhde pysyy lakosta huolimatta voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Työntekijöiden lakko-oikeus pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.  
 
Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide. Työnantaja ei voi rangaista työntekijää, joka osallistuu järjestön toimeenpanemaan lakkoon. 

Mikä on poliittinen lakko?

Poliittinen lakko on ammattijärjestöjen julistama työtaistelu. Se kohdistuu poliittiseen päätöksentekoon, ei työ- tai virkaehtosopimuksiin eikä työnantajiin. Toisin kuin työehtoneuvotteluihin liittyvät lakot, poliittinen lakko ei ole sidottu ammattiliiton jäsenyyteen.

Mitä lakkoja on julistettu? 

Poliittinen lakko alkaa tiistaina 13.2.2024 klo 00.01 ja päättyy keskiviikkona 14.2.2024 klo 23.59. Poliittisen lakon aikana SuPerin jäsenet eivät tee lakonalaista työtä ja työ lakkokohteissa on lakossa. Poliittinen lakko ei koske viranhaltijoita.

SuPer julisti myös tammikuussa kahden päivän lakon pääkaupunkiseudun varhaiskasvatukseen.

Miksi lakosta on päätetty?

Hallitusohjelmassa on useita heikennystavoitteita, jotka kohdistuvat voimakkaimmin naisvaltaisille aloille. Heikennyksiä esitetään työntekijän asemaan ja työttömyysturvaan. Hallitus haluaa muun muassa rajoittaa työtaisteluoikeutta ja estää sopimusvapautta koskien palkankorotuksia, helpottaa työntekijän irtisanomista sekä lisätä määräaikaisia työsuhteita ja paikallista sopimista työpaikoilla.

Nämä toimet heikentävät työelämän houkuttelevuutta sekä työntekijöiden toimeentuloa ja työhyvinvointia. Ne jopa lyhentävät työuria.

SuPer ei hyväksy hallituksen esityksiä, joilla heikennetään superilaisten asemaa ja oikeuksia. Myöskään keskusjärjestö STTK ei hyväksy hallituksen työelämäkirjauksia. 

Lue tarkemmin asiasta täältä 
Sivua on korjattu 8.2.2024 klo 14.10: helmikuun lakon kohteet ja ajankohta lisätty, tammikuun lakon kohteet ja ajankohta poistettu. 

Sivua korjattu 23.1.2024 klo 13.00: lakon rajauksia poistettu.