18.10.2018

Korvauksia superilaiselle: työsuhdetta ei olisi saanut päättää, kyseessä oli liikkeen luovutus

Mikkelin kaupunki on hävinnyt korkeimmassa oikeudessa liikkeen luovutusta koskevan riidan. Superilaiselle velvoitettiin suorittamaan korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Kaupunki oli ulkoistanut Attendolle kotihoitopalveluiden tuottamisen. Sopimuksen päättyessä se katsoi, ettei työntekijöitä tarvitse palkata kaupungille. Kaupungin mukaan toiminta ei pysynyt samanlaisena, eikä kyseessä ollut liikkeen luovutus. 

KKO puolestaan linjasi 18.10.2018 (KKO2018:16), että luovutettu tehostetun palveluasumisen palveluiden tuottamista harjoittanut toimintakokonaisuus on pysynyt niin samankaltaisena, että kysymyksessä on ollut liikkeen luovutus. Mikkelin kaupungin olisi pitänyt ottaa työntekijät itselleen ns. vanhoina työntekijöinä. 

Näin ollen superilainen työntekijä sai korvauksen työsopimuksen perusteettomasta päättymisestä.

Lue vastaava tapaus Eksoten osalta