19.10.2018

KKO linjasi: kyseessä on liikkeen luovutus, kun kunta ottaa palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta itselleen

Korkeimman oikeuden mukaan palveluasumispalveluiden siirtymisessä yksityiseltä kunnalle on ollut kyse liikkeen luovutuksesta. Superilaisen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä tuomittiin korvausta.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote hävisi riidan koskien liikkeen luovutusta korkeimmassa oikeudessa 18.10.2018. KKO katsoi, että kunnan ottaessa yksityisen palveluntarjoajan tuottamat palveluasumisen palvelut itselleen, kyseessä on liikkeen luovutus, ja työntekijöiden tulisi saada jatkaa työssään. Eksote tuomittiin maksamaan korvauksia superilaiselle työntekijälle perusteettomasta työsuhteen päättämisestä.

Kyseessä on ennakkopäätös

KKO perusteli ratkaisua (KKO:2018:65) sillä, että luovutettu palveluasumispalvelujen tuottamista harjoittanut yksikkö on pysynyt samankaltaisena siitä huolimatta, ettei henkilöstöä ole siirretty muutoksen yhteydessä.

- Aikaisemmin on usein ajateltu, että työvoimapainotteisella alalla kyse on liikkeen luovutuksessa vain, jos henkilöstö siirtyy. KKO:n ennakkopäätöksen mukaan kunnan olisi pitänyt ottaa työntekijät itselleen vanhoina työntekijöinä, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo.

Sote-uudistuksella tai ilman, tulevaisuudessa liikkeen luovutukset tulevat lisääntymään.

Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät liikkeen luovuttajan palveluksesta luovutuksensaajan palvelukseen ja heidän työsuhteidensa ehdot säilyvät entisinä. Työntekijän työsopimuksen on katsottava päättyneen sen vuoksi, että Eksote ei ole liikkeen luovutuksessa ottanut häntä palvelukseensa, vaikka hänen työsuhteensa olisi tullut jatkua liikkeen luovutuksesta riippumatta.

Eksote on näin ollen vastuussa työntekijän työsopimuksen perusteettomasta päättymisestä ja velvollinen suorittamaan hänelle ja Työttömyysvakuutusrahastolle korvausta hovioikeuden tuomitsemat määrät.

Korkein oikeus on käsitellyt kiistaa yhden työntekijän osalta. Korvauksia on vaatinut yhteensä 18 työntekijää, ja tällä ratkaisulla on vaikutuksia kaikkien työntekijöiden korvausvaatimuksiin.

Lue myös vastaava tapaus Mikkelin kaupungin ja Attendon osalta.