10.9.2019

Mielipide: Ammattitaitoiset työkaverit parantavat työssäjaksamista

Hoito- ja hoiva-aloille on koulutettava jatkossa vain alalle soveltuvia lähihoitajia. On tärkeää, että osaaminen on kaikilla kunnossa ja henkilökohtaiset ominaisuudet sopivat asiakas-/potilastyöhön. SuPer on esittänyt lähihoitajatutkintoon karsivia, pakollisia soveltuvuuskokeita. Niiden tulee olla myös valtakunnallisia. Nyt alalle ohjataan opiskelijoita, jotka eivät tule koskaan työllistymään sote- tai kasvatusalalle.

Ei ole myöskään opiskelijan etu, että hän hukkaa hyviä opiskeluvuosia. Sama ihminen voi olla erittäin hyvä jossakin toisessa ammatissa. Hän ei siten ole soveltumaton kaikille aloille. Ongelmat opiskelussa saattavat heikentää myös opiskelijan omaa jaksamista. Työpaikalla alalle soveltumaton aiheuttaa lisätyötä muille työntekijöille. Osaamaton on turvallisuusriski kaikille, itselleenkin.

Lähihoitaja on vastuussa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Tämä edellyttää halukkuutta, valmiutta ja kykyä ottaa vastuuta. Hoitaja ei saa hoidattaa itseään työpaikalla. Tätä tosiseikkaa ei oteta riittävän vakavasti.

Opiskelu vaatii myös yhä enenevässä määrin itseohjautuvuutta. Moni opiskelija on liian yksin. Koulutusuudistuksen myötä lähiopetustunteja on vähennetty ja on lisätty työpaikalla oppimista. Tämä ei sovi kaikille vaan osa tarvitsee enemmän ryhmässä opiskelua.

Työpaikalla ohjaaminen aiheuttaa lisätyötä myös muille työntekijöille. Ohjaajille täytyy osoittaa riittävästi aikaa ohjaustyöhön. Osa ohjaajista joutuu toimimaan myös opettajina, mikä ei missään nimessä ole hyväksyttävää. Opettaja ja ohjaaja ovat kaksi eri asiaa. Teoriaopetuksen antaminen kuuluu kouluille ja opettajille, ei työkavereille. Työpaikalla oppimiseen siirryttäessä opiskelijan on omattava riittävä teoriaosaaminen.

Hoito- ja hoiva-alojen houkuttelevuus on kärsinyt pienen palkan ja huonojen työolojen vuoksi. Vaikka työ onkin merkityksellistä, siitä tulee maksaa riittävästi palkkaa ja työn tekemisen tulee olla turvallista. Työn tulee myös tuottaa onnistumisen tunteita. Alan houkuttelevuutta lisää, kun myös työkaverien osaaminen on kunnossa.

Miten saamme muualle siirtyneet hoitajat palaamaan ja uudet osaajat valitsemaan hoito- ja hoivatyön? Mitä pidemmälle heikon tilanteen annetaan kehittyä, sen vaikeampaa sen korjaaminen on. Luottamus on avainsana – luottamus siihen, että työtä arvostetaan ja se näkyy teoissa. Kun luottamus on menetetty, sen takaisin saaminen vaatii merkittäviä tekoja.

 

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

 

Lue myös: SuPer lähihoitajakoulutuksen asialla