6.9.2019

Kolumni: Mitä jos hoitajat hyytyvät?

puheenjohtaja Silja Paavola

Kysymys on todella aiheellinen. Superilaiset hoitajat ovat vastuuntuntoisia ja piin kovia ammattilaisia, jotka tietävät millainen työmaailma heillä on ja miten se laitetaan kuntoon. Tämä tieto on välittynyt liittoon ja me olemme välittäneet sen eteenpäin. Pitkään on kerrottu kaikille, miten kiireistä ja kuormittavaa työ on, ja silti työt on hyvin tehty, mutta hoitajat uupuvat ja vaihtavat alaa, ellei mitään tehdä. Tämä viesti on mennyt kaikkialle. Se on nyt tunnustettu asia.

On päätetty, että lakiin kirjataan, että minimi hoitajamitoitus tulee olemaan 0,7 välittömässä hoitotyössä ympärivuorokautisessa hoidossa, ja lisäksi tulee oma luku olla tukityön tekijöistä. Tämä on huippuhyvä asia, tätä SuPer on ajanut vuosien ajan.

Muutama asia on auki. Nyt on päätettävä, milloin tämän luvun pitää olla voimassa, ketkä lasketaan tuohon 0,7:ään ja miten tuo 0,7 lasketaan. Näistä asioista neuvotellaan eri työryhmissä syyskuun loppuun mennessä ja SuPer on niissä mukana.

Olen tarkkaan seurannut miten superilaiset ovat eri somekanavissa asiasta keskustelleet. Moni ei oikein usko, että tämä toteutuu, ja moni sanoo, että hyvä kun ovat viimein tajunneet, että henkilöstömäärää on nostettava. Esille on nostettu myös, että samoja ongelmia on kaikilla muillakin työpaikoilla, ei vain vanhustenhoidossa ympärivuorokautisessa hoidossa. Liitossa tiedetään nämä kaikki muutkin ongelmat, ja niitä asioita hoidetaan ja viedään eteenpäin koko ajan. Henkilöstömitoitusta koskevasta lakimuutoksesta nousi eduskuntavaalikeskusteluissa iso vääntö. Silloin kaikki puolueet totesivat, että henkilöstömitoitus 0,7 on saatava lakiin.

On siis päätetty, että 0,7 tulee lakiin. Kenelläkään ei ole varaa jättää tätä asiaa tekemättä. Tähän on muutama hyvin painava syy. Mitä jos te, hyvät hoitajat, ette enää haluakaan olla alalla tai terveys ei kestä hoitoalalla oloa? Kuka silloin hoitaa ne hoidettavat, joita te hoidatte? Te tiedätte miten paljon sairaampia ja enemmän hoitoa vaativia hoidettavat ovat ja miten ajanpuutteen takia ei kyetä hoitamaan kuntouttavalla hoito-otteella. Mitä tarkoittaa, kun hoitopaikka ilmoittaa: me hoidamme loppuun saakka, siis kuolemaan asti. Miten tärkeää on hoitaa ihminen yksilönä ja huomioida myös läheiset. Tämä on iso yhteiskunnallinen asia, jota ei kukaan voi väheksyä. Kyse on myös siitä, että nämä ovat hyvinvointi-Suomen kunnille ja kuntayhtymille asettamia lakisääteisiä töitä. Hoitotyö ja hoidettavien oikeudet on laitettava kuntoon ennen kuin ala joutuu totaalikaaokseen. Ei siis enää mitään suosituksia, vaan lakisääteinen pakko.  

Kuten aiemmin olen todennut, kyse on arvoista. Superilaiset arvostavat omaa ammattiaan ja työtään. Ministeri Kiuru sanoi eräässä tapaamisessa suunnilleen niin, että tämän yhteiskunnan on arvostettava vanhuksia ja heidän hoitajiaan. Kun on päätetty että 0,7 tulee isoon tarpeeseen, niin sen voimaantulopäivää ei voida siirtää mihinkään epämääräiseen tulevaisuuteen. Sitä epämääräisyyttä eivät kestä hoitajat eivätkä hoidettavat.

Terveisin, Silja

Kunnioittava kohtaaminen vaatii hoitajalta hienotunteisuutta ja kykyä kuunnella asiakkaita sekä heidän omaisiaan ja läheisiään. Superilainen tietää, että potilaalla ja asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

Kirjoitus on julkaistu SuPer-lehdessä 9/2019. 

www.superlehti.fi