30.12.2020

Kolumni: Rokote vie kohti uutta normaalia

Viime vuosi oli rankka, ja nyt vain toivomme, että tämä alkanut vuosi on pal­jon parempi. Uuteen vuo­teen on ladattu monta toi­vomusta, mutta eniten kui­tenkin odotetaan paluuta edes siihen uuteen normaaliin. Taival on ollut vai­valloinen, mutta päätepiste häämöttää jo. Tarkoitan tietenkin tulevaa koronarokotusta, joka mahdollistaa paluun suhteellisen normaaliin elämään.

Minkälaisessa maailmassa olem­me maaliskuusta lähtien eläneet? Lä­hes kaikki superilaiset ovat olleet mas­ki kasvoilla ja muut tamineet päällä töissä ehkäisemässä koronan leviämis­tä. Siinä on onnistuttu hyvin. Syksyl­lä koronaviruksen leviäminen on ol­lut erilaista kuin keväällä. Virus on le­vinnyt liian laajalle alueelle, ihan koko Suomeen, ja tuonut uudenlaisia haas­teita mukanaan. Liikkumista, tapaa­misia ja yhdessäoloa on jouduttu ra­joittamaan uudelleen. Maan hallitus on jopa väläytellyt taas valmiuslain käyttöönottoa. Tämä kaikki vaikuttaa ihmisiin eri tavoin, mutta liian monet kärsivät näistä rajoituksista.

Maailmassa on aina ollut viruksia, jotka ovat tappaneet tai vammaut­taneet, ja joita vastaan on taisteltu. Ajoittain on löydetty hyviä keinoja taltuttaa tauti. Yleisin, ja taitaapa ol­la paras ja ainoa tapa, on rokotus tau­tia vastaan.

Vuonna 1952 USA:ssa lähti leviä­mään polio. Pari vuotta myöhemmin Jonas Salk oli saanut valmiiksi rokot­teen, jota ryhdyttiin vinhalla vauhdil­la tekemään ja levittämään maailmal­le. Polio oli kamala tauti. Liian mo­ni kuoli, halvaantui tai sai muita tau­din jälkiseuraamuksia. Muistan hy­vin, kun asuimme Pohjois-Haagas­sa ja naapurin tyttö sairastui polioon. Hän joutui sairaalaan ja sieltä palates­saan tytöllä oli osittaisen halvaantumi­sen takia ”rautajalat”.

Meille tuli uusi, yhteiskuntaa haas­tava virus ja nyt siihen on keksitty ro­kote. Tämä on ensimmäinen kerta ko­ko lääketieteen historiassa, kun osaa­vat tieteentekijät ja virologit yhdisti­vät osaamisensa ja käyttivät maailman parhaita tietokoneita, jotta rokote syn­tyisi. Monelle uusi rokote on pelotta­va, mutta pelottavaa on myös se, että tauti yhä jatkaisi jylläämistä keskuu­dessamme.

Koronan pitkäaikaisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja ihmisiin on vaikea vielä arvioida, mutta siitä on jo merk­kejä, että ne ovat huomattavia. On myös pakko todeta, että jotakin hyvää tästäkin syntyi. Jokaiselle toivottavasti jää mieleen kolme asiaa: käsihygienia, yski hihaan ja mene julkisiin paikkoi­hin vain terveenä.

Oletan, että tammikuussa rokotteet ovat jo tulleet maahan ja rokotuksen saavat he, jotka sitä ensin tarvitsevat. Tavoitteena on suojata itsemme, lä­heisemme ja hoidettavamme, ja men­nä kohti sitä uutta normaalia.

Uutta vuotta toivottaen jonkun sanoin: Katso taaksesi ja kiitä. Katso eteenpäin ja luota. Katso ympärillesi ja rakasta.

Silja Paavola
SuPerin puheenjohtaja

SuPer-lehden 1/2021 kansi

www.superlehti.fi