1.4.2019

Mielipide: Hyvällä saattohoidolla parannetaan elämän laatua

Yli 50 000 suomalaista kuolee vuosittain. Heistä arviolta runsaat 30 000 tarvitsee palliatiivista eli oireenmukaista hoitoa ja hoivaa elämänsä loppuvaiheessa.

Tulevaisuudessa saattohoito keskittyy entistä enemmän kotiin ja kodinomaisiin ympäristöihin, joissa lähihoitajat ovat suurin yksittäinen, koulutettu terveydenhuollon ammattikunta. Ikäihmiset hoidetaan yhä useammin kodeissa ja kodinomaisissa ympäristöissä elämän loppuun saakka. Monet kehitysvammaiset sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaat kuolevat kodinomaisissa asumisyksiköissä. Saattohoito ei koske vain ikääntyneitä, vaan sitä tarvitsevat kaikenikäiset.

Parantumattomasti sairaiden hoitoa ja saattohoitoa on kehitettävä pitkäjänteisesti. Kehittämistyötä tulee toteuttaa huomioiden kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Kuolevien hyvä hoito toteutuu laajemmin eri toimijoiden verkostomaisena yhteistyönä. Parantumattomasti sairaiden hoito ja saattohoito kuuluvat kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perustaitoihin. Tällä hetkellä vain lähihoitajakoulutuksessa on määritelty saattohoidon ja palliatiivisen hoidon ammattitaitokriteerit.

Kuolevien hyvä hoito edellyttää kokonaisvaltaista hoitotyötä, perushoidon tuntemusta sekä tietoa kivun ja muiden oireiden hoidosta ja kokemuksista. Lähihoitajan rooli saattohoidossa on luoda hoitoympäristöstä rauhallinen ja turvallinen, kohdata kuoleva ihminen arvokkaasti ja toteuttaa hänen hoitoaan ja tarpeitaan. Kaikki tämä tapahtuu siten, että huomioidaan saattohoitopotilaan fyysiset, psyykkiset, henkiset, hengelliset ja sosiaaliset tarpeet sekä kuolevan omaiset.

Saattohoidossa tarvittavien lääkkeiden saatavuuteen yksiköissä on kiinnitettävä huomiota. Lisäksi tulee huomioida, että lähihoitajat ovat tärkeä ammattiryhmä kuolevien lääkehoidon toteuttamisessa. He tekevät kolmivuorotyötä. Mikäli halutaan varmistaa asianmukainen ja laadukas hoito, tulee lähihoitajien voida vastata laaja-alaisesti asiakkaiden hoidon tarpeisiin. Heillä tulee siis olla oikeus toteuttaa lääkehoitoa koulutuksensa ja osaamisensa mukaan.

Saattohoidon saatavuus on jakautunut maantieteellisesti epätasaisesti, eikä saattohoitopaikkoja ole riittävästi kaikille niitä tarvitseville. Riittävien erityistason saattohoitopalveluiden ulkopuolella on jopa 400 000 suomalaista. Saattohoidon alueellinen yhdenvertaisuus on turvattava.

Hyvään saattohoitoon tarvitaan riittävä määrä koulutettuja hoitajia, joiden on mahdollista ylläpitää ja kehittää osaamistaan. Näin asiakkaille voidaan tarjota paras mahdollinen hoito elämän loppuvaiheessa. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen saattohoitoon ja kuolemaan.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

#saattohoitopakkaus