12.11.2019

Mielipide: Hyvinvoiva henkilöstö on edellytys laadukkaalle hoitotyölle

Nimimerkillä Entinen hoitaja kirjoittanut (HS 8.11.) kuvasi tarkasti vanhustenhoidon surullista tilannetta. Sen on annettu heikentyä vuosi vuodelta, vaikka työntekijät ovat viestineet useita vuosia kaoottisesta tilanteesta. Jotta tilanteeseen on herätty, on se vaatinut lukuisia tapaamisia, kirjoituksia, mielenilmauksia ja valitettavasti myös epäkohtien kärjistymistä. Se on vaatinut myös ministerin, joka on jaksanut viedä asiaa rohkeasti ja määrätietoisesti eteenpäin.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoituksen nostamista ja määrittämistä sitovaksi on arvosteltu paljon. Entisen hoitajan kirjoituksesta näkyy selkeästi, miksi lakiin kirjattava mitoitus on välttämätön.  Vanhuksilla, kuolevilla ja muilla apua tarvitsevilla on oikeus hyvään hoitoon. Tämä oikeus on taattu perustuslaissa. Myös hoitajilla on oikeus työoloihin, joissa työn tekeminen on mahdollista.

Entinen hoitaja nosti esiin tukitöiden, kuten esimerkiksi siivouksen, pyykkäyksen ja ruonlaiton, kasvaneen osuuden hoitajan työssä. Kun kaikki tämä aika on pois asiakkaan luota, kärsii paitsi asiakas myös hoitaja todella paljon. Hoitajat haluavat tehdä työtään lähellä asiakasta. Ammattietiikka on keskeinen osa työtä ja hoitajan identiteettiä. Se, että joutuu työskentelemään omien arvojen ja ammattietiikan vastaisesti, kuormittaa ihmistä merkittävästi.

Saan yhä useammin viestejä hoitajilta, jotka haluaisivat jatkaa hoitotyössä, mutta se on mahdotonta eettisen kuorman ja jaksamisongelmien vuoksi. Kuten entinen hoitaja kirjoitti, päätös alanvaihdosta ei ole helppo, mutta omaa jaksamistaan on pakko ajatella.

Huoli hoitajien riittävyydestä tulevaisuudessa on aiheellinen. Keskustelu on kuitenkin ristiriitaista. Ei myönnetä sitä, että hoitajien ääntä ei ole kuultu eikä epäkohtiin ole puututtu, vaikka asiat ovat olleet työnantajien ja päättäjien tiedossa. Hoitajapula on seuraus tästä välinpitämättömyydestä. Meneillään olevilla säästötoimilla vain heikennetään tilannetta.

Osa alan jättäneistä hoitajista voidaan saada takaisin, osa on lähtenyt lopullisesti. On välttämätöntä saada työolot ja palkkaus kuntoon, jotta meillä on jatkossakin koulutettuja hoitajia. Hoitajamitoitus on merkittävä askel, mutta yksinään se ei riitä. Ratkaisut ovat olemassa, mutta ilman rahaa ei rikki mennyttä vanhustenhoitoa saada korjattua.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Katso myös

SuPer vanhustenhoidon asialla