6.4.2022

Mielipide: Sote-alan ammattilaiset ovat yksi huoltovarmuutemme kulmakivistä

Sote-alan ammattilaiset, lähihoitajat ja sairaanhoitajat, ovat yksi Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta keskeisimmistä ammattiryhmistä. Erityisesti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa Euroopan ja myös Suomen turvallisuusympäristö on peruuttamattomalla ja perustavanlaatuisella tavalla järkkynyt, on erityisen tärkeää, että me yhteiskuntana vahvistamme ja lujitamme sote-alan pito- ja vetovoimaa kaikilla keinoilla.

Alan veto- ja pitovoiman vahvistamisessa ja varmistamisessa yksi keskeisimmistä keinoista on oikeudenmukainen ja riittävä palkka, joka vastaa työtehtävien vastuuta ja kuormittavuutta. Jos me suomalaiset haluamme nyt ja tulevaisuudessa saada laadukasta ja yhtä maailman parhainta julkista terveydenhoitoa, on alan palkkaus saatava vastaamaan työn vaativuutta ja vastuuta.

Sote-alan ammattilaiset ovat yksi niistä ammattiryhmistä, jotka ovat työskennelleet ja työskentelevät edelleen koronaepidemian vastaisen taistelun eturintamassa riskeeraten samalla oman henkensä ja terveytensä. Esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksiköissä työskennelleet lähihoitajat ovat koronaepidemian alkuvaiheessa, työnantajan tarjoamista puutteellisista tai jopa olemattomista suojavarusteista huolimatta, kantaneet suurta ammatillista ja eettistä vastuuta omien asiakkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset, kuten lastenhoitajat, ovat myös olleet korvaamattomia poikkeusolojen aikana, jotta yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa, kuten terveydenhuollossa, työskentelevät perheelliset työntekijät ovat pystyneet työskentelemään omilla työpaikoillaan joutumatta huolehtimaan lastenhoidon järjestymisestä.

Voidaankin perustellusti todeta, että sote-alan monipuolisissa työtehtävissä työskentelevät ammattilaiset ovat yhteiskunnan huoltovarmuuden ja yhteiskunnan resilienssin kannalta avainasemassa oleva ammattiryhmä nyt ja tulevaisuudessa. Eläessämme epävarmojen aikojen keskellä ilman selkeää näkymää lähitulevaisuuteen, on meidän yhteiskuntana varmistettava ja vahvistettava sote-palvelujärjestelmämme toimintaedellytyksiä alan veto- ja pitovoimaa parantamalla.

Me SuPerissa näemme, että yhdessä Tehyn kanssa ehdottamamme monivuotinen palkkaohjelma alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi on keino, jolla alan veto- ja pitovoimaa voidaan kaikista tehokkaimmin parantaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Sote-alan ammattilaisten palkkaus ja palkkauksen taso ei ole pelkkä yksilöiden asia, vaan se on myös osoitus siitä, miten me yhteiskuntana arvotamme ja arvostamme tämän ammattiryhmän edustajien antamaa työpanosta jokaisen kansalaisen hyvinvoinnin ja terveyden eteen.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer